فردای بوكان

اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي

شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت :
آيين‌نامه‌ صدور مدارک تحصيلي خبرگان و طلاب اهل سنت تصویب شد
Imageكوردنيوز :: آژانس خبري مناطق كردنشين رسانه های دولتی ونیمه دولتی ایران دیروز یک خبر مشترک را منتشر کردند که درآن گفته شده، در شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت ، آيين‌نامه‌هاي ارزشيابي و صدور مدارك تحصيلي طلاب علوم ديني و ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان اهل سنت، تصويب شده است.
براساس خبر ایسنا،آيين‌نامه ارزشيابي و صدور مدارك تحصيلي طلاب علوم ديني اهل سنت سطح يك (فوق ديپلم) و سطح دو (ليسانس) و همچنين آيين نامه ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان اهل سنت سطح سه (فوق ليسانس) و سطح چهار (دكتري) در شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت تصويب شد.
بر اساس اساسنامه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور مصوب جلسه 613 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آيين‌نامه ارزشيابي و صدور مدارك تحصيلي و علمي طلاب اهل سنت كه تا قبل از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تا پايان سال تحصيلي 88-87 جذب و يا دانش‌آموخته مدارس علوم ديني شدده‌اند، تدوين مي‌شود.
، تسهيل در شناسايي و جذب دانش‌آموختگان مدارس علوم ديني، فراهم سازي حضور شايسته دانش‌آموختگان مدارس علوم ديني در عرصه‌هاي مختلف پژوهشي، آموزشي،‌ مديريتي و ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب، افزايش نشاط و انگيزه تحصيلي و تعيين دقيق سطح علمي طلاب متناسب با رفع نيازهاي ديني و فرهنگي جامعه برخي از اهداف تدوين اين آيين‌نامه است.
اين گزارش در خصوص شرايط صدور مدرك تحصيلي مي‌افزايد: تشكيل پرونده آموزشي مبني بر اشتغال به تحصيل تمام وقت و يا پاره وقت متقاضي در مدرسه علوم ديني در دفاتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت، احراز و تاييد صلاحيتهاي عمومي متقاضي توسط دفاتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت برخي از شرايط عمومي است، همچنين كسب حداقل معدل كل 14 براي شركت در آزمون سطح يك و سطح دو، شركت در دوره آموزش تكميلي مطابق برنامه مصوب شوراي برنامه‌ريزي و متناسب با سطح مورد تقاضا و موفقيت در آزمون جامع برخي از شرايط اختصاصي است.
بر اساس اين آيين‌نامه، ارزيابي دارندگان مدارك تحصيلي صادره از خارج از كشور پس از تشكيل پرونده كامل آموزشي همراه با ارائه تاييديه نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در دفاتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت از طريق دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت صورت خواهد پذيرفت.
همچنين تعيين مواد و چگونگي تهيه سوالات آزمونهاي جامع و شفاهي و تعريف دوره آموزش تكميلي با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب گروه‌هاي علمي شوراي برنامه ريزي مي‌باشد.
بر اين اساس، معاونت آموزشي دبيرخانه مسئوليت تهيه كليه دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين نامه را عهده دار خواهد بود.
داوطلباني كه پس از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و از سال تحصيلي 89-88 جذب مدارس علوم ديني مي‌شوند، مطابق نظام آموزشي مصوب شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت دانش‌آموخته و مدرك دريافت خواهند كرد.
آيين نامه ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان اهل سنت سطح سه (فوق ليسانس) و سطح چهار (دكتري)
در اجراي بند 5 ماده 5 اساسنامه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور مصوب جلسه 613 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آيين نامه مربوطه به منظور تامين كادر آموزشي، ارتقاي كيفي و ارزشيابي سطح علمي فضلا و علما مدارس علوم ديني كه به عنوان صاحب نظر شهرت داشته و يا صاحب تاليفات و يا سوابق تدريس مي‌باشند، تدوين مي‌شود.
بر اين اساس داشتن پرونده آموزشي در دفاتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت، سابقه تدريس تمام وقت و يا پاره وقت در مدرسه علوم ديني، احراز و تاييد صلاحيتهاي عمومي متقاضي توسط دفاتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت از شرايط عمومي و ارايه گواهي اشتغال به تدريس در يكي از تخصصهاي فقه، اصول فقه، قواعد فقه، علوم حديث، علوم قرآن، عقيده و كلام اسلامي حداقل 7 سال در سطح كارشناسي براي ارزيابي در سطح 3 و حداقل 10 سال در سطح كارشناسي ارشد براي ارزيابي در سطح 4 با تاييد دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت و يا ارائه دو اثر كارشناسي ارشد براي ارزيابي در سطح 4 با تاييد دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت و يا ارائه دو اثر علمي و پژوهشي معتبر، شركت در دوره آموزش تكميلي و موفقيت در آزمون جامع از شرايط احتصاصي است.
براين اساس متقاضيان سطح 3 و 4 قبل از شركت در آزمون جامع بايد در مصاحبه علمي حضوري شركت كنند و قبولي در اين مصاحبه شرط شركت در امتحانات مي‌باشد.
متقاضيان ارزشيابي سطح سه (فوق ليسانس) و سطح چهار (دكتري) در صورت داشتن شرايط مذكور در ماده دو موضوعي را براي تدوين پايان نامه و رساله به معاونت آموزشي و پژوهشي دبيرخانه شوراي برنامه ريزي ارائه مي‌كنند و زير نظر استاد راهنما از رساله خود دفاع و در صورت موفقيت گواهي داراي ارزش استخدامي دريافت خواهند كرد.
چنانچه پذيرفته‌شدگان آزمون كتبي سطوح 3 و 4 نتوانند از عهده تدوين رساله مورد نظر برآيند، در آزمون سطح مورد تقاضا مردود اعلام مي‌شوند و شركت مجدد در آزمون سطح 3 و 4 براي اين دسته از افراد منوط به موفقيت مجدد در آزمون كتبي مي‌باشد.
ارزيابي دارندگان مدارك تحصيلي صادره از خارج از كشور پس از تشكيل پرونده كامل آموزشي همراه با ارائه تاييديه نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در دفاتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت از طريق دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت صورت خواهد پذيرفت.
همچنين تعيين مواد و چگونگي تهيه سوالات آزمونهاي جامع و شفاهي، تعريف دوره آموزش تكميلي تدوين ضوابط و مقررات درجه بندي‌هاي رساله ها، به پيشنهاد دبيرخانه و تصويب گروه‌هاي علمي شوراي برنامه ريزي مي‌باشد.
اين آيين نامه‌ها در تاريخ 18 اسفند 87 به تصويب شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت رسيده است.
گزارش فارس از اسامی مسئولان تصويب شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت
فارس به نقل از روابط عمومي دبيرخانه شوراي مدارس ديني نوشت:‌ اين شورا در چهارمين جلسه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور كه روز يكشنبه در سازمان اوقاف و امور خيريه برگزار شد همچنين آيين‌نامه ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان اهل سنت سطح سه و سطح چهار معادل فوق ليسانس و دكترا و نيز سرفصل 16 عنوان دروس تكميلي مدارس علوم ديني اهل سنت به تصويب اعضا رسيد.
براساس اين گزارش در اين جلسه كه به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين حيدر مصلحي رئيس اين شورا و ديگر اعضا تشكيل شد. حجت‌الاسلام والمسلمين محمدي عراقي (نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، دكتر عبدالكريم بي‌آزار شيرازي (رئيس دانشگاه مذاهب اسلامي)‌، حجت‌الاسلام والمسلمين رباني، موسوي وفرجام (نماينده شوراي نمايندگان ولي فقيه) و 6 نفر از علماي اهل سنت استان‌ها اعضاي اين شورا را تشكيل مي‌دهند. اسامی علماي اهل سنت اعلام نشده است.
‌ حجت‌الاسلام محمد صادق عرب‌ دبير اين شورا در سخناني گفت: به طلاب، استادان و مديران ‌آن دسته از مدارس اهل سنت كشور كه در طرح تكميل شناسنامه‌ مدارس شركت كرده و آن را به دبيرخانه ارسال كرده‌اند، شهريه پرداخت خواهد شد.
وي همچنين آمادگي اين دبيرخانه را براي جذب و مشاركت دادن نيروهاي كارآمد و متخصص اهل سنت در دبيرخانه و دفاتر استاني شورا اعلام كرد.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۱:۴۷ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

 

سهم ناچيز بوكان در مصوبات سفر دوم

دور دوم سفر هيأت دولت به استان با 200 مصوبه براي توسعه و آباداني اين استان محروم و زر خيز همراه بود، آما با نگاهي اجمالي به سادگي مي‌توان فهميد كه سهم بوكان سومين شهر پر جمعيت استان از اين 200 مصوبه بسيار ناچيز است.

بوكان در بخش صنعت و معدن هيچ مصوبه اختصاصي نداشت!؟

بوكان در بخش راه و حمل و نقل هيچ مصوبه اختصاصي نداشت!؟

بوكان در بخش مسكن و عمران شهري هيچ مصوبه اختصاصي نداشت!؟

بوكان در بخش توسعه اشتغال و سرمايه گذاري هيچ مصوبه اختصاصي نداشت!؟

بوكان در بخش بهداشت و درمان هيچ مصوبه اختصاصي نداشت!؟

بوكان در بخش آموزش و آموزش عالي هيچ مصوبه اختصاصي نداشت!؟

بوكان در بخش گردشگري هيچ مصوبه اختصاصي نداشت!؟

مصوبات اختصاصي بوكان:

در بخش آب و كشاورزي: اتمام مطالعه طرح آبرساني به بوكان

در بخش انرژي: احداث خط 132 كيلوولت تكاب به بوكان طي سالهاي 88 تا 90

در بخش فرهنگي: تجهيز مركز فرهنگي هنري

در بخش رفاهي: احداث ساختمان اداري تأمين اجتماعي

در بخش ورزشي : احداث زورخانه

اما سفر دور دوم هيأت دولت به استان در حالي انجام شد كه كارنامه مسئولين استاني در اجراي مصوبات دور اول رضايت بخش نبوده و متأسفانه اين عزيزان هم بجاي ارائه آمار و گزارش واقعي از نحوه اجرا و پيشرفت مصوبات به نمايندگان ويژه رياست جمهوري، با ارائه آمارها و گزارشهاي اغراق آميز مانع از درك درست و صحيح دولتيان از وضعيت استان شدند. وقتي كه معاون استانداري آذربايجان غربي از اجرايي شدن 90 درصد مصوبات دور اول سخن پراكني مي‌كند، وقتي كه فرمانداران از 100 درصد و 95 درصد اجرايي شدن مصوبات دور اول سخن به ميان مي‌آورند، ديگر چه انتظاري از دولت مي‌توان داشت.

بي شك دولت دكتر محمود احمدي نژاد  نيت و قصد اوليه‌اش از سفرهاي استاني ارائه خدمت ويژه به مناطق محروم است. ولي متأسفانه مسئولين استاني ما درك صحيحي از اين سفرها نداشته و بجاي ارائه آمار و ارقام صحيح از وضعيت عقب آفتادگي و محروميت استان ، با ارائه آمارهاي غلط سعي در كارآمدنشان دادن خود داشتند و تمام تلاش و هم و غم آنان ماندن در پست و مقام و نه منافع عمومي بود.

وقتي كه جلسات شوراي اداري در شهرستانها با حضور نمايندگان ويژه رياست جمهوري برگزار مي‌گردد، مسئولين ما بجاي گوش زد نمودن كاستي ها و كمبودها ، همه چيز را آيده‌آل گزارش داده و اكثر فرمانداران اعلام مي‌كنند كه در اين شهرستان مشكلي وجود ندارد!؟

مردم بوكان دليل ناچيز بودن سهم بوكان از اين مصوبات عدم حضور دكتر عثماني است و معتقدند كه ايشان بايد در اين جلسات حضور مي‌يافت تا از حق و حقوق بوكان دفاع مي كرد كه البته ما در تماسي كه با ايشان در اين زمينه داشتيم، اظهار داشتند كه به دليل حضور ايشان در  جلسات فشرده كمسيون تلفيق بودجه نتوانسته در جلسات شهرستاني و استاني هيأت دولت شركت كنند.

اما روي سخن با مسئولين حاضر در جلسه بوكان است كه :

آيا واقعاً ما مشكلي نداريم؟! آيا وضعيت آسفناك بيكاري در استان و خصوصاً شهرستان بوكان مشكل نيست؟ آيا كمبودهاي بخش بهداشت و درمان، مدارس چند نوبته، كمبود امكانات آموزشي در مدارس، ركود بخش كشاورزي، غيراستاندارد بودن راههاي مواصلاتي كه هر روز باعث وارد آمدن خسارتهاي جاني و مالي زيادي به مردم گشته، ركود بخش صنعت و عدم حمايت از آنان و وضعيت نابسامان شهركهاي صنعتي و ضرردهي كارخانجات، وجود دهها پروژه نيمه تمام با عمر بيش از يك دهه ، سهم ناچيز مناطق كردنشين استان از يرنامه هاي صدا و سيماي استان و دهها مشكل ريز و درشت ديگر كه موانع و چالشهاي پيش روي توسعه بوكان است كه متأسفانه مسئولين ما عمداً يا سهواً از بيان و عرضه آنها  به دولتيان عاجز ماندند!؟ اينها مشكل نيست؟

رياست جمهور و نمايندگان ويژه ايشان نيامده‌اند تا چه چه و به به شما را بشنوند، آنان آمده‌اند تا دردها ، كمبودها، نارسائيها ، موانع سر راه پيشرفت و توسعه را شناسايي و براي آن راه و چاره‌اي بيانديشند، كه متأسفانه شما مسئولين بزرگوار از اين فرصت پيش آمده آنچنان كه لازم بود استفاده درست و بهره لازم را نبرديد.

آيا اگر شما مشكلات مردم را، واقعيت هاي موجود را و موانع و مشكلاتي كه سر راه خدمات رساني به مردم را به سمع و نظر آنان مي‌رسانديد، اگر شما واقعيتهاي موجود شهرستان را به گوش آنان مي‌رسانديد، آيا اگر مي گفتيد كه جوانان ما ماه عسل‌شان را در شركتهاي تهران و اصفهان و ... سپري مي كنند، آيا اگر مي گفتيد كه بيش از نيمي از جمعيت استان به شغلهاي كاذب اشتغال دارند، آيا اگر بيان مي كرديد كه ...، بهتر بود يا اينكه با ارائه آمارها و گزارش‌هاي غير واقعي ذهن آنان را منحرف كرده و مانع از تصويب و اختصاص اعتبارات زيربنايي مي‌شديد؟ آيا با اينكار چه چيزي را خواستيد ثابت كنيد؟آيا شما مي توانيد با ارائه عملكرد غير واقعي خود ذهن افكار عموم مردم استان و دولت مردمي دكتر احمدي نژاد را منحرف كنيد؟ بي شك جواب خير است.

به يقين بايد گفت كه شما با كتمان واقعيتهاي موجود از محروميت استان، هم جايگاه خود و هم جايگاه دولت را در نزد مردم تضعيف كرديد. در واقع  شما هم به خود، هم به دولت و هم به مردم استان ظلم كرديد. به خود ظلم كرديد چرا كه با اين كار كارآمدي خود را زير سؤال برديد، به دولت ظلم كرديد چرا كه اجازه نداديد كه آنها به مشكلات و كمبودهاي واقعي مردم پي برده و براي آن راه و چاره اي بيانديشند و در نتيجه محبوبيت دولت نزد مردم پائين خواهد آمد و به مردم هم ظلم كرديد چرا كه با كتمان حقيقت و واقعيتهاي كمبودها مانع از انتفاع مردم از خدمات ويژه دولت عدالت محور دكتر احمدي نژاد شديد، تا به آنچه كه حقشان بود برسند. راستي چرا؟

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۹:۰ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

دود اختلاف مسئولين فقط در چشم مردم

مدتي است متأسفانه دلنگرانيهايي بين محافل عمومي شهر ناشي از اختلافات عميق بين مسئولين بروز كرده است. نگراني از آنجا كه اين اختلافات صرفاً اختلاف سليقه نيست و باعث افت كارآيي و خدمات رساني به مردم خواهد شد را دو چندان كرده است.

 بي شك اختلاف سليقه و ديدگاه در بين افراد يك جامعه امري بديهي و طبيعي است ، اما وقتي اين اختلافات ريشه‌اي شود و طرفهاي درگير در پي حذف همديگر برايند، اين نوع اختلاف را ديگر نمي‌توان اختلاف سليقه ناميد و بايد نگران بود ، چرا كه اولين نتيجه آن پايين آمدن روند خدمات رساني، ايجاد بدبيني مردم به مسئولين و در يك كلام دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

مردم انتظار دارند كه مسئولين اخلافات خود را رودررو و از طريق گفتمان حل نموده و از سخن پراكني و ايجاد تهمت و افترا به همديگر خودداري كرده تا همگي در پيشگاه مردم و خداي مردم سربلند و سرافراز باشيم.

نمونه بارز باهم بودن و هم صدا بودن براي زودتر رسيدن به نقطه مقصود در يك كار، مسئله راه‌اندازي دستگاه سي تي اسكن در بوكان بود. در حاليكه سه شهر از شهرهاي استان( بوكان، ماكو و نقده) پيگير راه اندازي اين دستگاه بودند، چون مسئولين بوكاني همگي يكصدا و از طريق كانالهاي مختلف پيگير موضوع بودند، اولين شهري كه در بين اين سه شهر، اين دستگاه در آن راه‌اندازي شد، بوكان بود در نتيجه ما مردم بوكان از شما مسئولين دلسوز انتظار داريم در اختلافات خود تجديد نظر كرده و با برگزاري نشستهاي ويژه به بحث و تبادل نظر پرداخته و بيش از اين به مردم  و به خو د ضربه نزنيد و در آستانه سال نو بيائيد همگي طرح نو درآندازيم.

از اختلافات بين مسئولين در يك شهر، يك كشور و يا يك منطقه چيزي جز كاهش راندمان كاري عايد هيچ يك از طرفين نخواهد شد و اين با هم بودن و در كنار هم بودن و هم صدا بودن است كه كارها را با سهولت پيش خواهد برد و از سردرگمي و دلنگراني مردم هم خواهد كاست و شما مسئولين بوكاني اگر هدفتان خدمت به مردم است و اگر هدفتان كار و تلاش براي مردم و در راه خدا است ، چرا به اختلافات خود دامن مي‌زنيد و هر روز داستاني از آن عمدي يا غير عمدي در بين مردم منتشر مي‌كنيد و همديگر را به اهمال كاري، كوتاهي ، اختلاس و ... متهم مي‌كنيد؟

اختلافات بين بين اعضاي شوراي شهر با شهردار و بين فرماندار و برخي از اعضاي شهر كه همگي آنها نوك پيكان خدمات رساني و عضو و بازوي اصلي اجرايي شهر هستند ، اگر همچنان ادامه يابد، نتيجه جز افت كارآيي و دل مشغولي و انحراف روند خدمات به همراه ندارد.

اين اختلافات دامنه دار تا آنجا پيش رفته كه برخي از اين عزيزان با ارائه خبر و گزارش به برخي از سايت ها و وبلاگهاي خبري و وارد نمودن اتهامات اختلاس و غيره به هم ديگر باعث شده اند كه در شهر شايعات و ابهاماتي در مورد عملكرد آنان بروز پيدا كند و اين در حالي است كه شايد براي اتهاماتشان دليل و مدرك قانوني نداشته باشند ، چرا كه اگر غير از اين بود و يا اگر غير اين است ، مردم انتظار دارند متخلفين به حوزه قضايي معرفي تا در آنجا به تخلفات آنان رسيدگي شود. و نتيجه آن نيز با انعكاس در رسانه هاي بومي زمينه بروز هر گونه شايعه و بدبيني را در بين مردم از بين ببرند.

ولي آنچه كه از اين وضعيت مي‌توان برداشت كرد ، چيزي جز تسويه‌حسابهاي پشت پرده بين برخي از طرفهاي درگير نيست و اين است كه مردم را نگران كرده است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۸:۵۷ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

در نامه‌اي به رئيس دانشگاه علامه طباطبايي؛

فراكسيون كرد مجلس خواستار توضيح دانشگاه علامه درخصوص جلوگيري از يك نشست شد

خبرگزاري فارس: فراكسيون نمايندگان كرد مجلس در نامه‌اي به رئيس دانشگاه علامه طباطبايي خواستار توضيح دلايل جلوگيري از برگزاري نشست بزرگداشت ياد و خاطره شهداي حلبچه در اين دانشگاه شد. به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، فراكسيون نمايندگان كرد در مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي خطاب به شريعتي رئيس دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كردند كه قرار بود جمعي از دانشجويان آن دانشگاه با هماهنگي فراكسيون نمايندگان كرد، روز 12 اسفند به مناسبت بزرگداشت ياد و خاطر شهداي بمباران شيميايي حلبچه، نشستي در سالن اجتماعات آن دانشگاه برگزار كنند. طبق هماهنگي اوليه از يك ماه پيش با دفتر جنابعالي موافقت شفاهي اخذ شده بود و بر اساس آن دانشجويان از نمايندگان مجلس و جمعي از صاحبنظران و اساتيد ساير دانشگاه دعوت به عمل آورده بودند. متاسفانه در كمال ناباوري جنابعالي و حوزه رياست آن دانشگاه از نشست برگزاري نشست مطبوعات خودداري نمودند. فراكسيون نمايندگان كرد در مجلس در ادامه اين نامه تاكيد كردند جهت روشن شدن اذهان عمومي و نمايندگان فراكسيون كرد و دانشجويان برگزار كننده مراسم مذكور و مدعوين خواهشمند است دلايل جلوگيري از برگزاري نشست مذكور را رسما اعلام نماييم. اين نامه به امضاي جلال محمود زاده نماينده مهاباد، محمد قسيم عثماني نماينده بوكان، محمد علي پرتوي نماينده پيرانشهر اقبال محمدي نماينده مريوان، بهمن مرادنيا، امين شعباني نماينده سنندج و فخرالدين حيدري نماينده سقز و بانه رسيده است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۸:۵۷ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

مهدي كروبي در بوكان:

هنوز سختگير‌ي‌ها و تنگ‌نظري‌هاي بيجا وجود دارد

 دبيركل حزب اعتماد ملي گفت: كارهاي وسيعي در راستاي عمران و آباداني كشور صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاري فارس از بوكان، حجت‌الاسلام مهدي كروبي ظهر روز دوشنبه گذشته در ديدار با مردم بوكان افزود: با وجود كارهاي صورت گرفته اما با آرمان‌هاي والاي امام خميني (ره) و نظام اسلامي فاصله داريم كه اميد است با تلاش و كوشش بتوانيم گام‌هاي موثري را در زمينه اقتصاد كشور برداريم.

 وي با اشاره به نرخ بيكاري، تورم و گراني در سطح كشور يادآور شد: با وجود اينكه بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار هستند اما هنوز سختگير‌ي‌ها و تنگ‌نظري‌هاي بيجا وجود دارد.

كروبي با اشاره به ديد امنيتي به مناطق مرزي كشور خاطرنشان كرد: بايد با ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در اين مناطق تهديدها به فرصت تبديل شود.

دبيركل حزب اعتماد ملي با اشاره به نارضايتي‌ها، تهديد و فشارها در مناطق مرزي افزود: اميدواريم با اجراي چارچوب قانوني بهتري، سختگيري در انجام مبادلات مرزي كاهش يابد تا از بيكار شدن عده‌اي جلوگيري شود.

مهدي كروبي تصريح كرد: ديد امنيتي و انحصاري اقتصادي باعث مجروح شدن مجموعه عظيمي از مردم مي‌شود كه ناهنجاري‌ها، عوارض و مشكلات اجتماعي را به دنبال دارد.

رئبيس مجلس شوراي اسلامي در دور ششم ابراز اميدواري كرد با تدابير دورانديش، اقدامات سنجيده و پشتيباني مردم بتوانيم وظيفه و رسالت خود را به بهترين نحو انجام دهيم.

كروبي اظهار كرد: مردم كردنشين اين منطقه با هوشمندي و درايت وفاداري خود را در طول سال‌هاي سال به مردم نشان دادند.

وي ايجاد تغيير را لازمه بهبود وضعيت كشور اعلام كرد و گفت: رئيس جمهور به عنوان نفر دوم كشور بايد با عمل به قوانين اساسي، سياست‌هاي داخلي و خارجي را سامان داده و با تعامل با دنيا، با كشورهاي همسايه ارتباط احسن داشته باشد.

مهدي كروبي با اشاره به اقدامات انجام گرفته در اين زمينه گفت: منكر اقدامات انجام شده نيستيم اما اقدامات به صورت اصولي و سنجيده انجام نگرفته است.

وي در پايان با تاكيد بر ضرورت حضور گسترده مردم در انتخابات و پاي صندوق‌هاي راي بيان كرد: مردم بايد براي حفاظت از منافع ملي، تثبيت ارزش‌هاي اسلامي و نشان دادن انسجام و قدرت خود به ملت‌هاي بيگانه به صورت گسترده در پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۸:۵۷ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

خصلت های دانشجویان کشورهای مختلف

ژاپن: به شدت مطالعه مي کند و براي تفريح ربات مي سازد!

مصر: درس مي خواند و هر از گاهي بر عليه حسني مبارک، در و پنجره دانشگاهش را مي شکند!

هند: او پس از چند سال درس خواندن عاشق دختر خوشگلي مي شود و همزمان برادر دوقولويش که سالها گم شده بود را پيدا مي کند. سپس ماجراهاي عاشقانه واکشني(ACTIONACTION) پيش مي آيد و سرانجام آندو با هم عروسي مي کنند و همه چيز به خوبي و خوشي تمام مي شود!

عراق: مدام به تير ها و خمپاره هاي تروريست ها جاخالي مي دهد ودر صورت زنده ماندن درس مي خواند!

چين: درس مي خواند و در اوقات فراغت مشابه يک مارک معروف خارجي را مي سازد و با يک دهم قيمت جنس اصلي مي فروشد!

اسرائيل: بيشتر واحدهايي که او پاس کرده، عملي است او دوره کامل آموزشهاي رزمي و کماندويي را گذرانده! مادرزادي اقتصاد دان به دنيا مي آيد!

گينه بي صاحاب!: او منتظر است تا اولين دانشگاه کشورش افتتاح شود تا به همراه بر و بچ هم قبيله اي درس بخواند!

کوبا: او چه دلش بخواهد يا نخواهد يک کمونيست است و بايد باسواد باشد و همينطور بايد براي طول عمر فيدل کاسترو و جزجگر گرفتن جميع روساي جمهوري امريکا دعا کند!

پاکستان: او بشدت درس مي خواند تا در صورت کسب نمره ممتاز، به عضويت القاعده يا گروه طالبان در بيايد!

اوگاندا: درس مي خواند و در اوقات بيکاري بين کلاس؛ چند نفر از قبيله توتسي را مي کشد!

انگليس: نسل دانشجوي انگليسي در حال انقراض است و احتمالا تا پايان دوره کواترناري!! منقرض مي شود ولي آخرين بازماندگان اين موجودات هم درس مي خوانند!

ايران: عاشق تخم مرغ است! سرکلاس عمومي چرت مي زند و سر کلاس اختصاصي جزوه مي نويسد! سياسي نيست ولي سياسي ها را دوست دارد. معمولا ليگ تمام کشورهاي بالا را دنبال مي کند! عاشق عبارت »خسته نباشيد استاد« است، البته نيم ساعت مانده به آخر کلاس! هر روز دوپرس از غذاي دانشگاه را مي‌خورد و هر روز به غذاي دانشگاه بد و بيراه مي گويد! او سه سوته عاشق مي شود! اگر با اولي ازدواج کرد که کرد، و الا سيکل عاشق شدن و فارغ شدن او بارها تکرار مي شود! جزء قشر فرهيخته جامعه محسوب مي شود ولي هنوز دليل اين موضوع مشخص نشده که چرا صاحبخانه ها جان به عزرائيل مي دهند ولي خانه به دانشجوي پسر نمي دهند! (فهميدين به ما هم بگين) او چت مي کند! خيابان متر مي کند، ودر يک کلام عشق و حال مي کند! همه کار مي کند جز اينکه درس بخواند نسل دانشجوي ايراني درسخوان در خطر انقراض است! از ما مي شنوين بي خيال دانشگاه بشين بهتره (تفريحات بهتر و کم دردسرتر هست)خود دانيد.

 

 

وصيت نامه اي به طنز

 

قبر مرا نيم متر كمتر عميق كنيد تا پنجاه سانت به خدا نزديكتر باشم.

بعد از مرگم، انگشت‌هاي مرا به رايگان در اختيار اداره انگشت‌نگاري قرار دهيد.

به پزشك قانوني بگوييد روح مرا كالبدشكافي كند، من به آن مشكوكم!

ورثه حق دارند با طلبكاران من كتك‌كاري كنند.

عبور هرگونه كابل برق، تلفن، لوله آب يا گاز از داخل گور اينجانب اكيداٌ ممنوع است.

بر قبر من پنجره بگذاريد تا هنگام دلتنگي، گورستان را تماشا كنم.

مواظب باشيد به تابوت من آگهي تبليغاتي نچسبانند.

روي تابوت و كفن من بنويسيد: اين عاقبت كسي است كه زگهواره تا گور دانش بجست.

دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال كنند. در چمنزار خاكم كنيد!

كساني كه زير تابوت مرا مي‌گيرند، بايد هم قد باشند.

شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به افراد بيکار ندهيد.

گواهينامه رانندگيم را به يك آدم مستحق بدهيد، ثواب دارد.

کله مرغ براي سگها يادتون نره چون گناه دارند گشنه بمونند.

بجاي عکسم روي آگهي ترحيم کارت معافيتم رو بزاريد.

در مجلس ختم من گاز اشك‌آور پخش كنيد تا همه به گريه بيفتند.

از اينكه نمي‌توانم در مجلس ختم خودم حضور يابم قبلا پوزش مي‌طلبم و خواهش ميکنم پشت سرم حرف در نيار يد.

التماس ميکنم گفنم را از يک پارچه مارکدار انتخاب کنيد تا جلوي آدمهاي كه تازه به دوران رسيده کم نياريم.

به مرده شوي بگوييد مرا با چوبك بشويد چون به صابون و پودر حساسيت دارم.

چون تمام آرزوهايم را به گور مي‌برم، سعي كنيد قبر مرا بزرگ بسازيد كه جاي آتها هم باش

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۸:۵۶ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

عابربانكها دماسنج سنجش مديريت بانكها

شما هم حتماً در ايام تعطيلات به پول نياز داشته ايد و براي رفع نياز خود به خودپردازها مراجعه نموده ايد، تا كنون چند بار به عابر بانك ها مراجعه كرده و دستگاه داراي مشكل بوده است، يقينتاً بارها اين مشگل براي شما پيش آمده و با پيام » اين دستگاه فعلاً قادر به ارائه خدمت به شما نيست«، » لطفاً از ساير دستگاهها استفاده كنيد«، يا موجودي ندارند و... و كسي هم پاسخگوي سرگرداني شما نبوده و نظارت هم نيست .

مشكلات عمدي و سيستمي بعضي از عابر بانكها در بوكان سبب شده كه مردم اعتماد چنداني به اين سيستم نوين بانكي نداشته باشند. اين مشكلات بيشتر ناشي از ضعف مديريت بعضي از بانكها است كه اكثراً مخازن خودپردازها خالي از اسكناس بوده و به همين دليل پاسخگوي نياز مراجعين نمي باشد.

طبق تحقيقي كه توسط  (شبنم چهره و همكاران ) صورت گرفته است  72 درصد از پاسخگوياني که از سيستم بانکداري الکترونيک استفاده مي‌کنند، معتقدند که هنگام استفاده از اين سيستم دچار مشکل شده‌اند. M

عدم كارآيي عابر بانك ها علاوه بر هدر رفتن وقت مراجعين، بعضاٌ موجب صدمات روحي و رواني براي مشتركين و حتي حيثيتي براي يك شهر مي شود كه هزاران مورد چنين شده و كما كان مي شود. بانكها كه براي تبليغات خود ميلياردها تومان هزينه مي‌كند، بداند عملكرد بسيار ضعيف عابر بانكها آبروي اين بانكها را مي برد. اين همه شعار كاهش پول نقد وافزايش روز افزون پول الكترونيكي سر مي دهيد پس چرا با عملكرد خود خلاف اين جهت حركت مي كنيد. با اين مديريت ضعيف و سؤال بر انگيز عابر بانكها چه انگيزه اي براي استفاده از كارتها باقي مي ماند. اميد است با توجه به نزديك شدن به ايام تعطيلات به فكر چاره باشيد و شعار بدون عمل سر ندهيد.

اگر مديريتي صحيحي بر اين دستگاهها حاكم باشد و اين نوع مديران در قبال مشتريان خود احساس مسئوليت داشته باشند و به اصل مشتري مداري وفادار باشند، نبايد به محض تعطيلي بانك، خودپداز نيز تعطيل شود و باعث سرگرداني ارباب رجوع گردد.

دراين ميان كارمندان دولت بيش از سايرين با اين مشكل مواجه هستند. اكنون با توجه به اينكه حقوق آنها به حساب كارتهاي بانكي آنها واريز مي‌شود، آنها براي دريافت حقوق خود با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۸:۵۵ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

خطرات مواد محترقه

                      تهيه كننده: كوردستان شاهمرادي

رييس اداره پيشگيري از عوامل زيان آور شيميايي وزارت بهداشت نسبت به عوارض خطرناك مواد شيميايي محترقه و منفجره هشدار داد و گفت : ضايعات پوستي ريوي ، آثر خوني ، دردهاي شكمي ، سردردهاي شديد و سرگيجه از عوارض تماس با مواد شيميايي محترقه و منفجره است .

مهندس فاطمه فلكي به خبرگزاري دانشجويان ايران ، گفت : ساخت و استفاده از مواد آتش زا شامل مواد محترقه منفجره كه توليد نور مي كنند خطرناك هستند.

وي افزود: نيترات پتاسيم ، كلرات باريم ، ارسنيك ، نيترات ساليسيوم و پركلرات پتاسيم به كار رفته در مواد محترقه و منفجره به علت تركيب با اكسيژن و كربن همگي به نوعي خطرناك هستند و ممكن است حتي هنگام كار و تهيه ، عوارضي را براي افراد به همراه داشته باشد.

فاطمه فلكي توضيح داد: به عنوان مثال مواد شيميايي با پايه كلروكلرات به لحاظ درجه آتش گيري بسيار پايين ناراحتي هاي پوستي ريوي ايجاد مي كندأ حتي در مقياس بالاتر آؤار خوني را به جا مي گذارند. دردهاي شكمي ، سرگيجه ، حالت استفراغ و اسهال و در برخي موارد ناراحتي هاي تنفسي پيشرفته از آؤار اين مواد شيميايي براي توليد كنندگان است .

مهندس فلكي افزود: پرتاب مواد آتش زا مثل فشفشه ، موشك و منور بر روي شاخه درختان ، بام و بالكن منازل از علل عمده آتش سوزي محسوب مي شود، از صاحبان فروشگاه هاي مواد شيميايي و رنگ فروشي خواست كه تحت هيچ شرايطي به جوانان و نوجوانان مواد شيميايي مثل اكليل و سرنج نفروشند. نوجوانان از ريختن مواد »سيار اشتعال« مثل نفت ، بنزين و الكل بر روي هيزم اكيدا خودداري كنند. همچنين ظروف تحت فشار مثل كپسول ها، اسپري هاي حشره كش به علت دارا بودن خاصيت انفجاري ذرات آن پرتاب و به داخل چشم وارد مي شود.

رييس اداره پيشگيري از عوامل زيان آور شيميايي وزارت بهداشت افزود: منورهايي كه رنگ قرمز توليد مي كنند حاوي تركيبات استرانسيومي نيترات و پركلرات پتاسيم و پودر آلومينيوم هستند.

وي ادامه داد: كودكان هنگام استفاده از فشفشه دستانشان را باز كنند و از جلوي صورتشان دور نگه دارند تا دچار سوختگي نشوند.

رييس اداره پيشگيري از عوامل زيان آور شيميايي وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه هيچ ماده شيميايي بي خطر نيست ، افزود: استفاده درست از آن درجه خطر زايي را كاهش مي دهد.

مهندس فلكي در خاتمه از جوانان و نوجوانان خواست كه در مراسم چهارشنبه سوري از مواد كم خطر استفاده كنند و تاكيد كرد كه در خصوص موادي مثل 7 ترقه چنانچه براي توليد صدا در آتش پرتاب مي كنند در صورت نيمه سوز شدن از برداشتن مجددا ًآن جدا خودداري كنند.

چهارشنبه سوري 

يکي از آئينهاي سالانه ايرانيان چهارشنبه سوري يا به عبارتي ديگر چارشنبه سوري است. ايرانيان آخرين سه شنبه سال خورشيدي را با بر افروختن آتش و پريدن از روي آن به استقبال نوروز مي روند.

چهارشنبه سوري، يک جشن بهاري است که پيش از رسيدن نوروز برگزار مي شود.

مردم در اين روز براي دفع شر و بلا و برآورده شدن آرزوهايشان مراسمي را برگزار مي کنند که ريشه اش به قرن ها پيش باز مي گردد.

  مراسم ويژه آن در شب چهارشنبه صورت مي گيرد براي مراسم در گوشه و کنار کوي و برزن نيز بچه ها آتش هاي بزرگ مي افروزند و از روي آن مي پرند و ترانه (سرخي تو از من ، زردي من از تو ) مي خوانند.

ظاهرا مراسم چهارشنبه سوري برگرفته از آئينهاي کهن ايرانيان است که همچنان در ميان آنها و با اشکال ديگر در ميان باقي بازماندگان اقوام آريائي رواج دارد. اما دکتر کورش نيکنام موبد زرتشتي و پژوهشگر در آداب و سنن ايران باستان، عقيده دارد که چهارشنبه سوري هيچ ارتباطي با ايران باستان و زرتشتيان ندارد و شکل گيري اين مراسم را پس از حمله اعراب به ايران مي داند.

 در ايران باستان هفت روز هفته نداشتيم.در ايران كهن هر يك از سي روز ماه، نامي ويژه دارد، كه نام فرشتگان است. شنبه و يکشنبه و... بعد از تسلط اعراب به فرهنگ ايران وارد شد. بنابراين اينکه ما شب چهارشنبه اي را جشن بگيريم( چون چهارشنبه در فرهنگ عرب روز نحس هفته بوده ) خودش گوياي اين هست که چهارشنبه سوري بعد از اسلام در ايران مرسوم شد."

 "براي ما سال360روز بوده با5روز اضافه ( يا هر چهار سال6روز اضافه ). ما در اين پنج روز آتش روشن مي کرديم تا روح نياکانمان را به خانه هايمان دعوت کنيم."

 "بنابراين، اين آتش چهارشنبه سوري بازمانده آن آتش افروزي ? روز آخر سال در ايران باستان است و زرتشتيان به احتمال زياد براي اينکه اين سنت از بين نرود، نحسي چهارشنبه را بهانه کردند و اين جشن را با اعتقاد اعراب منطبق کردند و شد چهارشنبه سوري."

بخش كردن ماه به چهار هفته در ايران ،پس از ظهور اسلام است و شنبه و يك شنبه و دوشنبه و ........ناميدن روز هاي هفته از زمان رواج آن .شنبه واژه اي سامي و درآمده به زبان فارسي و در اصل "شنبد" بوده است.

 "سور "در زبان و ادبيات فارسي و برخي گويش هاي ايراني به معناي "جشن"،"مهماني"و "سرخ" آمده است .

  تحريف آيين چهارشنبه سوري

زياد نمي‌گذرد از روزگاري كه در روزهاي پاياني سال كهنه و چند روز پيش از نوروز و آغاز سال نو،‌ پيام آوران بهار در خيابان‌ها و كوچه‌ها و گذر‌ها مي‌گشتند و ترانه مي‌خواندند و با دست افشاني خود مژده رفتن زمستان و آمدن بهار و نوروز را به مردم مي‌دادند و آنان را به استقبال سال نو بر مي‌انگيختند. اما روزگاري است كه ديگر كسي به پايكوبي و دست افشاني نمي‌پردازد و خبري از آتش افروزها و مير نوروزي و آيين كوسه برنشين به گوش نميرسد ؛ چند گاهي است كه سنت‌هاي مدرن؛ مردم ما را با صداي ترقه‌ها و انفجار‌هاي مهيب به استقبال سال نو فرا مي‌خوانند ... . قطعا همه از خود مي‌پرسيم چه مي‌شود كه سنت‌ها و آداب و رسوم يك ملت كه از تفكر آن‌ها سر چشمه مي‌گرفته است جاي خود را به هرج و مرجي مي‌دهد كه به هيچ آييني شباهت ندارد و هيچ انديشه اي در آن نهفته نيست؟!

گرد آوردن بوته، گيراندن و پريدن از روي آن و گفتن عبارت "زردي من از تو، سرخي تو از من" شايد مهمترين اصل شب چهارشنبه سوري است. هر چند که در سالهاي اخير متاسفانه اين رسم شيرين جايش را به ترقه بازي و استفاده از مواد محترقه و منفجره خطرناک داده است.

پس اميدورام همشهريان عزيز شاديهاي اين روز را با انجام كارهاي خطرناك و استفاده از ترقه هاي خطرناك خراب نكنند.

 يافته هاي پزوهشي نشان مي دهد كه تمامي آيين ها و يادمان هايي كه مردم ايران در هنگامه گوناگون بر پا مي داشتند و بخشي از آنها همچنان در فرهنگ اين سرزمين پايدار شده است ، با منش ، اخلاق و خرد نياكان ما در آميخته بود و در همه آنها ، اعتقاد به پروردگار ، اميد به زندگي ، نبرد با اهريمنان و بدسگالان و مرگ پرستان ، در قالب نمادها ، نمايش ها و آيين هاي گوناگون نمايشي گنجانده شده بود .

رفتار خشونت آميز و مغاير با عرف و منش جامعه نطير آنچه كه امروزه تحت نام چهارشنبه سوري شاهد آن هستيم ، در هيچكدام از اين آيين ها ديده نمي‌شود بهتر است بگوييم ، كساني كه با منفجر كردن ترقه و پراكندن آتش سلامتي مردم را هدف مي گيرند ، با تن دادن به رفتاري آميخته به هرج و مرج روحي ، آيين چهارشنبه سوري را تحريف كرده اند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۸:۵۳ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

مصاحبه با رئیس کمیته امداد بوکان

كميته امداد امام خميني(ره) بعنوان دومين نهاد انقلابي دقيقاً 22 روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در تاريخ 14 اسفند ماه 1357 باصدور حكم تاريخي حضرت امام خميني(ره) براي مدت نامحدود تشكيل گرديد و از نوع مؤسسات غيرانتفاعي و عام المنفعه ميباشد كه مركز اصلي آن در تهران بوده و در تمامي شهرستانها و اكثر بخشهاي كشور و در بعضي نقاط خارج از كشور داراي شعبه ميباشد كه با هدف ياري رساندن به محرومان و مستضعفان‌، امداد درماندگان و آسيب ديدگان و خودكفا كردن محرومان تشكيل ‌يافته است‌.

براي آشنايي با فعاليت اين نهاد با آقاي فردين خيري‌زاده  رياست كميته امداد بوكان گفتگويي ترتيب داده‌ايم كه تقديمتان مي‌شود.                         ليلي رحيم پور

کميته امداد امام خميني چگونه تشکيل شد ورسالت اين نهادچيست؟

کميته امداد حضرت امام در14 اسفند سال1357 به دستور حضرت امام تشکيل گرديد.ورسالت اصلي اين نهاد کمک به نيازمندان ورفع مشکلات مادي ومعنوي افراد تحت پوشش مي باشد.

شرايط تحت پوشش قرارگرفتن افراد وخانواده ها چگونه است ؟

کمک هاي امداد به صورت دائمي وموردي مي باشد، افراد بي سرپرست وداراي سرپرست سالمند، ازکارافتاده وبيمار، افرادي هستندکه درصورت نداشتن درآمد کافي مي توانند تحت پوشش شوندوافرادي که شرايط تحت پوشش شدن ندارند ولي نيازمند مساعدت هستندبصورت موردي درقالب وام بلاعوض کمک ميشوند.

درچه زمينه هايي به خانواده هاي تحت پوشش کمک مي کنيد ؟

دربيش ازسي سرفصل خدمات متفاوت به مددجويان ارائه ميشود، مهم ترين آنان پرداخت مستمري نقدي وجنسي ،کمک هاي تحصيلي ، درماني ، خدمات عمراني وساختمان ،وام ، خودکفايي واشتغال و... 

در زمينه هاي اشاره شده به چه ميزان و به چه تعداد از افراد درسال 87 مساعدت شده است؟

 درمجموع 4707 خانواده درقالب طرح مددجويي ، طرح شهيد رجايي، حمايت اززندانيان و اقشار نيازمند به تعداد 10992 نفر ازخدمات امداد بهره مند هستند . مبلغ 16 ميليارد و 710 ميليون ريال مستمري نقدي،   براي 1620 نفر دانش آموز ودانشجو 1ميليارد و 105 ميليون ريال و براي 6050 نفر بيمه شده درماني 2 ميليارد و 32 ميليون و 550 هزار ريال ، براي تامين جهيزيه نوعروسان مبلغ 295 ميليون ريال ، توزيع سود سهام عدالت به مبلغ 5 ميليارد ريال ، کمک به کودکان زير 6 سال و مادران شيرده  103 ميليون و 500 هزار ريال ، وام اشتغال 1 ميليارد و 644 ميليون ريال ، بيمه تامين اجتماعي مجريان طرحهاي اشتغال 602 ميليون ريال، احداث وتعمير مسکن 1 ميليارد و 544 ميليون ريال  ، واگذاري انشعابات آب ،برق وگاز 178 مورد ، انجام خدمات مشاوره 628 فقره با 1419 جلسه ، بررسي وتحقيق وجوابگويي به درخواست هاي مردمي 1870 فقره ، پرداخت وام کارگشايي 1 ميليارد و 60 ميليون ريال طي 422 فقره وکمک موردي واجاره مسکن 315 ميليون ريال هزينه شده است .

براي سال نو چه کمکي خواهد شد ؟

 علاوه بر پرداخت مستمري پايان سال و نيز توزيع تعداد 10615فقره  بن نقدي خريد کالا به ارزش 3 ميليارد و 821 ميليون و 400 هزار دربين مددجويان ، کمک هاي حاصل از جشن نيکوکاري دربين نيازمندان توزيع خواهد شد .

جشن نيکو کاري به چه منظور ودرچه زماني اجرا خواهد شد ؟

همه ساله در آستانه عيد باستاني نوروز با شعار تقسيم شاديها با نيازمندان جهت تامين پوشاک نو ، مراسم ملي ومعنوي جشن نيکوکاري برگزار ميشود وامسال همزمان با سراسر کشور در22 اسفند ماه برگزار خواهد شد وانشاء الله بارديگر شاهد همت مردم مومن ونيکوکار بوکان خواهيم بود .

- ميزان ونحوه مشارکت مردمي به چه صورت است ؟

 الحق وانصاف مردم شريف بوکان با هنر نيکوکاري وانفاق خودشان خيلي محبت داشته اند طوري که هرزمان کم آورديم ودست نياز به سوي مردم برده ايم مارا مايوس ننموده وهمواره مساعدت نموده اند واين توجه مردم انگيزه مارا درخدمت به ديگران دوچندان نموده است . درسال 87 درقالب زکات ، صدقه ، نذورات قرباني ، فطريه واطعام وساير کمک ها بيش از1 ميليارد و 715 ميليون و 267 هزار و 720 ريال کمک نموده اند .

- درمورد طرح اکرام ايتام توضيحاتي بفرمائيد :

 اين طرح از پنج سال پيش شروع شده ودرصورتي که افراد نيکوکاري قصد حمايت ازفرد يا خانواده اي خاص دارند معرفي مي شود وبه صورت مادي ومعنوي تحت حمايت حامي قرار مي گيرد دراين طرح 583 يتيم تحت حمايت حاميان عزيز مي باشد.وازاين تعداد 179نفر ازطريق خيرين تهراني حمايت ميشوند ودراين راستا علاوه برکمک هاي معنوي مبلغ 596 ميليون ريال کمک حاميان درقالب طرح اکرام بوده است .

- ارتباط شما باساير موسسات خيريه به چه صورت است؟

درگذشته دور حالت رقابت بين موسسات خيريه بوده ولي درچند سال گذشته خوشبختانه اين حالت تبديل به رفاقت شده وبا هماهنگي وتعامل موثر بين امداد وساير موسسات ، خوشبختانه کمک شاياني به نيازمندان شده است . موسسه مرحوم صوفي رحمان و انجمن خيريه کوثر ازجمله اين موسسات مي باشند .

- درپايان اگر مطلب خاصي داريد بفرمائيد :

جا دارد از تمامي مردم شريف ومسئولين فهيم بوکان درکمک و همکاري به اين نهاد به خصوص جامعه محترم پزشکي ، فرهنگيان عزيز ، بازاريان بزرگوارتقدير وتشکر نمايم وسلامتي وسعادتمندي براي همگي ازدرگاه احديت خواستارم ، ازدست اندرکاران نشريه فرداي ما نيز درامر اطلاع رساني وهمکاري بااين نهاد صميمانه تشکر مي نمايم.

با تشكر از شركت شما در اين مصاحبه.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۸:۵۲ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

واژه نامه نوروزي { طنز }

- چهارشنبه سوري: فرصتي بسيار مناسب براي افرادي كه زياد مايل نيستند بهار سال آينده را مشاهده كنند. اتفاقي كه در آخرين سه شنبه سال مي افتد، اما معلوم نيست به چه دليلي به جاي سه شنبه سوري به آن چهارشنبه سوري مي گويند. نام يك فيلم كه موضوع آن هيچ ربطي به نام فيلم ندارد!

- خانه تكاني: تكان خوردن خانه، نوعي زلزله بدون خسارت جاني كه البته در برخي موارد همراه با خسارتهاي شديد مالي (از جمله تعويض مبلمان، پرده ها، تلويزيون و...) مي باشد، نام يك نوع ورزش كه در آن مردان "كوزت"وار اقدام به شست و شوي شيشه منازل و تميز كردن خانه مي كنند. توضيح مرتبط:اي كاش به جاي اين همه خانه تكاني كمي هم به خانه دلمان تكاني مي داديم...

- خريد نوروزي: روزهاي كشيدن چك، روزهاي حسرت كشيدن پشت ويترين مغازه ها، روز" بابا من اينو مي خوام "،"بابا من اونو مي خوام"، روز درك معني فاصله طبقاتي به كمك تك تك سلولهاي بدن.

- مسافرت نوروزي: ترفندي براي جيم شدن از دست مهمانان نوروزي. فرصتي طلايي براي مأموران راهنمايي و رانندگي... البته نه براي جريمه كردن بلكه براي ارشاد رانندگان خطاكار!

 -روبوسي: سخت ترين جاي ديد و بازديد. معمولاً بعد از دست دادن انجام مي گيرد. يك خواهش مرتبط: لطفاً در طول تعطيلات نوروزي از خوردن پياز و سير جداً خودداري كنيد.

- عيدي: انگيزه اصلي براي رفتن به خانه اقوام. دادنش برخلاف گرفتنش بسيار سخت است. معياري مناسب براي سنجش اين كه هر فرد چقدر دوستتان دارد.(يادآوري:اين مطلب طنز است!)

- رژيم غذايي: احتمالاً در طول تعطيلات نوروز كلاً بي خيال اين مورد شده ايد، موردي كه هم گرفتنش در طول تعطيلات باعث پشيماني است و هم نگرفتنش!

 - برنامه هاي نوروزي تلويزيون: يك سريال عشقولانه كه در طي سيزده، چهارده قسمت در آن جواني بي"وفا" (كه تريپ صحبت كردنش اصلاً به تقليد از"محمد رضا فروتن" نيست) سعي مي كند "وفا"دار شود. يك عالمه فيلم سينمايي شامل 3 تا ماتريكس، يك دونه مرد عنكبوتي و... همچنين پخش جومانجي براي هزارمين بار.

- سيزده به در: روزي كه جماعت از خانه هايشان به مقصد كوه، دشت و بيابان خارج مي شوند. روز طلايي دزدان. روزي كه به جنگل مي رويم و در آنجا آشغال مي ريزيم، شاخه هاي درختان را مي شكنيم و طبيعت را از بين مي بريم. شايد به همين علت در تقويم، نام سيزده به در را "روز طبيعت" گذاشته اند.

- چهارده فروردين: يكي از روزهاي سخت سال. روزي كه پس از 20 روز خوردن و خوابيدن مجبوري دوباره صبح زود از خواب بيدارشوي...

- روزهاي بعد از تعطيلات: زمان پاس كردن چكها(براي كارمندان محترم)، نشستن پاي لرز بعد از خوردن آجيل (اين روزها علاوه بر خوردن خربزه خوردن خيلي چيزها باعث لرزش پا مي شود!) روزهاي سختي كه بايد ناخواسته خوردن شيريني و ميوه را ترك كنيد. روزهايي كه قبض تلفن و موبايل منجر به بلند شدن دود از سر شما خواهند شد.           منبع:http://www.iranshadi.com/

 

جلسه ي خواستگاري... بعد از نيم ساعت سكوت

تهيه كننده: سيد محمد امين قريشي

مادر داماد : ببخشين ، كبريت دارين؟

خانواده عروس : كبريت ؟! كبريت براي چي!؟

مادر داماد : والا پسرم مي خواست سيگار بكشه...

خانواده عروس : پس داماد سيگاريه....!؟

مادر داماد : سيگاري كه نه.. والا مشروب خورده ، بعد از مشروب سيگار مي چسبه...

خانواده عروس : پس الكلي هم هست..!؟

مادر داماد : الكلي كه نه... والا قمار بازي كرده و باخته ! ما هم مشروب داديم بهش كه يادش بره

خانواده عروس : پس قمارم بازي مي كنه...!؟

مادر داماد : آره... دوستاش توي زندان بهش ياد دادن...

خانواده عروس : پس زندانم بوده...!؟

مادر داماد : زندان كه نه... والا معتاد بوده ، گرفتنش يه كمي بازداشتش كردن...

خانواده عروس : پس معتادم بوده...!؟

مادر داماد : آره... معتاد بود ، بعد زنش لوش داد...

خانواده ي عروس : زنش !!!؟؟؟

نتيجه اخلاقي : هميشه موقع خواستگاري رفتن كبريت همراهتون داشته باشين!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۸:۵۱ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

بوکان،براي ديدار گردشگران نوروزي اماده است
محمد اديب- شهرستان بوکان با پارکها و بوستاهاي بزرگ، رودخانه هاي خروشان و محيط طبيعي زيبا و دلنواز و مردمي مهمان نواز، آماده شده تا از مسافران و گردشگران پذيرايي کند.
ستاد پذيرايي از مسافران نوروزي از دو ماه پيش فعاليتهاي خود را آغاز و تمهيدات لازم را براي ديدار و اقامت مسافران فراهم کرده اند تا مسافران روزهاي خوش و لذت بخشي را در اين شهر سپري کنند.
شهرداري، خيابانها و معابر و بوستاهاي شهر را آب جارو کرده، بلوار ها و جدولهاي خيابانها تجديد رنگ شده، هتلهاي و اقامتگاهها همچنان در امادگي کامل بسر مي برند و تعدادي از مدارس و چند واحد مهمان پذير نهادها نيز براي مسافران نوروزي اختصاص يافته است.
پايانه هاي مسافري بر تعداد خودروهاي مسافر بر جمعي و سواريهاي مسافري افزوده اند،
هلال احمر در حال استقرار در جاده هاست و کارکنان راهداريها نيز به حال آماده باش درآمده اند.
چادرهاي راهنماي مسافران در ورودي شهر در حال نصب است و تعداد زيادي بروشور توسط ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي تهيه شده تا در اختيار گردشگران قرار گيرد.
ادارات بازرگاني و تعزيرات حکومتي نيز با انجام پيش بينيها لازم بر تعداد مامورين و بازرسان خود افزده اند تا مسافران نوروزي مورد اجحاف واقع نشوند.
بر اساس مستندات تاريخي نام " بوکان " از دو واژه " بغ " و يا " بک " و " کان " تشکيل شده که واژه اولي به معني "خدا " و " کان " نيز پسوند محل و مکان است که جمع اين دو واژه به معني شهر خداست.
اين واژه نشان مي دهد شهر بوکان در دوران قبل از ظهور " زرتشت " پيامبر باستاني ايران، يک شهر مذهبي براي پرستندگان بغ بوده است.
بغ که در ابتداي نام شهر تاريخي " بغداد " پايتخت عراق نيز قرار گرفته، از خدايان اقوام آريايي است که قبل از ظهور زرتشت، از حوزه رودخانه سند تا بين النهرين مورد ستايش بوده است.
در اين آيين آفتاب و آتش به عنوان دو عنصر مقدس مورد ستايش بوده و آثار و نقوش اساطيري که از معابد پيروان اين آيين بدست آمده شباهت زيادي به آثار آيين ميترا و مهر پرستي دارد.
درکاوشهاي باستانشناسي تپه " قلايچي" بوکان، لايه هايي مربوط به اين دوره نيز مشخص شده که نشان مي دهد تپه هاي ديگر از قبيل " بي بي کند" ، " کول تپه " ، " بوگه سبي " که در اطراف شهر بوکان قرار دارند نيز مربوط به دوره استقرار اقوام ايراني قبل از ظهور زرتشت مي باشد.
تپه قلايچي که يکي از سايتهاي بسيار کهن در آذربايجان غربي به شمار مي رود، در نوع خود يکي از مهمترين جاذبه هاي گردشگري است که گردشگران داخلي و خارجي زيادي از آن بازديد مي کنند.
آثار و کتيبه هايي که از تپه قلايچي بدست آمده نشان مي دهد اين تپه مرکز حکومت" مانا " هابوده که با دولت " اورارتو " در شمالغرب ايران و " آشور " در غرب ايران معاصر بوده است.
مسجد حماميان و مسجد جامعه بوکان نيز که از آثار دوره قاجاريه هستند، به لحاظ ويژگي هاي معماري، تزئينات داخلي و آجر کاري از مکانهاي گردشگري بوکان بوده و بيانگر اعتقادات عميق مردم اين ديار به آيين مقدس اسلام دارد.
رودخانه هاي " زرينه " و " سيمينه " در مسير عبور خود از شهرستان بوکان سواحل و چين خوردگيهاي بسيار زيبا و بديعي را بوجود آورده اند که در شمالغرب کشور کم نظير است.
وجود دو رودخانه دايمي و پر آب به موجب پديد آمدن دهها تالابها و آبگير طبيعي شده مامن هزاران گونه از پرندگان و جانوران وحشي است.
گونه کمياب پرنده " ميش مرغ " از جمله پرندگان منحصر بفردي است که در دشت " سوتاو " و " حماميان " بوکان زيست مي کند.
درياچه سد عظيم " شهيد کاظمي " يکي ديگر از جاذبه هاي طبيعي و گردشگري بوکان است که علاوه بر تامين آب زراعي و آشاميدني شهرهاي بوکان، مياندوآب، شاهين دژ، آب آشاميدني شهرستان تبريز را تامين مي کند.
اين درياچه محل مناسبي براي تفريح، استراحت و ماهيگيري در ايام تعطيل هموطنان از سراسر ايران اسلامي است.
مزارع و کشتزارهاي وسيع، باغات و عرصه هاي طبيعي سرسبز از ويژگيهاي شهرستان بوکان است که نظر هر گردشگري اعم از داخلي و خارجي را بخود جلب مي کند.
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۱:۲۶ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

خدمت‌رساني و آباداني كشور به اوج خود رسيده است

 معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: امروز خدمت‌رساني و آباداني كشور به اوج خود رسيده است.

به گزارش خبرگزاري فارس از بوكان، حسين دهقان ظهر امروز در نشست مديران شهرستان بوكان افزود: يكي از شعارهاي محوري دولت نهم، بحث خدمتگزاري به مردم است. اين دولت، تعهد و پايبندي به اين اصل اساسي را به اثبات رسانده و هيچ عامل داخلي و خارجي نتوانسته دولت را از مسير خدمت‌رساني و تلاش در راستاي رشد و تعالي مادي و معنوي مردم و كشور منحرف كند.
وي تصريح كرد: امروز ايران اسلامي در اوج عزت و افتخار در سطح جهاني قرار دارد و به همان ميزان كه در داخل به انسجام، وحدت ملي و اسلامي دست يافته‌ايم و مشكلات را حل كرده‌ايم در عرصه بيروني، روابط بين‌المللي و جهاني هم توانسته‌ايم به جايگاه بسيار رفيع ارتقا يابيم.
دهقان اذعان كرد: تمام افتخارات و پيشرفت‌هاي كنوني ايران محصول تلاش پيگير همه مسئولان در طول تاريخ انقلاب و به ويژه اين مقطع است و نظام اسلامي ايران الگو و اسوه در سطح جهاني براي ساير كشورها محسوب مي‌شود و بي‌شك نقش نظام و شهدا بارز، پررنگ و تعيين‌كننده است.
فرماندار بوكان هم در اين جلسه گفت: آبرساني به تمام مناطق روستايي، بهره‌‌مندي تمام روستاها از برق و تلفن خانگي، آسفالت 650 كيلومتر راه روستايي كه 130 كيلومتر آن در دولت نهم بوده، افزايش سه برابري سالن‌هاي ورزشي، توسعه شهرك صنعتي، احداث كارخانه سيمان 4 هزار تني با اعتبار 100 ميليارد تومان كه 32 ميليارد تومان آن از طريق بنگاه‌هاي زود بازده بوده، پرداخت 40 ميليارد ريال به شهرداري بوكان بابت عمران شهرستان با اعتبار 22 ميليارد ريال، احداث استخر و سوناي سرپوشيده و اجراي طرح مسكن مهر از جمله خدمات مطلوب دولت نهم در شهرستان بوكان است.
وي با اشاره به بازگشت 6 هزار نفر به روستاها گفت: توسعه صنعت گردشگري، افزايش فضاهاي آموزشي براي تبديل دوشيفته بودن مدارس به يك شيفته بودن، اردوگاه فرهنگي باشگاه فرهگيان، رفع مشكلات حاشيه شهر، افزايش مراكز و پايگاه‌هاي بهداشتي و تامين نيروي انساني از جمله مسايل و نيازهاي اين شهرستان بود كه در اين جلسه مطرح شد.
امام جمعه بوكان هم در اين جلسه گفت: مردم شهرستان بوكان هميشه از مسئولان رضايت داشته و به نظام جمهوري اسلامي علاقه دارند و آن را از هرچيزي با ارزش‌تر مي‌دانند و هميشه و در هر زمان حاضرند كه به آن خدمت كنند و حامي آن باشند.
ماموستا عبدالرحمان خليفه‌زاده افزود: با توجه به خدمات مطلوب دولت، امروزه تمام مناطق محروم و دوردست شهرستان از امكانات آموزشي بهداشتي، آب و برق تلفن و راه دور غيره بهره‌مند هستند.
امام جمعه بوكان در ادامه به نيازهاي اين شهرستان از جمله احداث مسجد بزرگ جامع با توجه به افزايش جمعيت و ايجاد مدرسه علوم ديني در شهرستان بوكان اشاره كرد.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۱:۱۲ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

دومين گام بلند دولت براي تسريع در عمران و آباداني آذربايجان غربي
 
 
ايرنا: دومين سفر استاني هيات دولت به استان آذربايجان غربي با 200 مصوبه براي شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني بيش از پيش اين استان همراه شد.

در اين جلسه که به رياست دکتر محمود احمدي نژاد و با حضور اعضاء هيات دولت در محل استانداري شهر اروميه به مدت بيش از شش و نيم ساعت برگزار شد، طرح ها و پروژه هاي مهمي براي افزايش سطح رفاه، توسعه، امنيت و آباداني استان به تصويب رسيد که اهم اين مصوبه ها به شرح زير مي باشد:

صنعت، معدن و اشتغال:
- معافيت مالياتي تا10 سال براي واحدهاي جديد الاحداث در شهرک‌هاي صنعتي خارج از شعاع 30 کيلومتري مرکز استان (براساس جدول شهرستاني و يارانه پلکاني).
- معافيت گمرکي براي ورود کاميونهاي کشنده و ماشين آلات صنعتي اعلامي از سوي استان که تاييديه عدم ساخت داخلي از وزارت صنايع و معادن دارند.
- اعطاي کمک مالي جهت تکميل، توسعه و تجهيز نمايشگاه بين المللي استان تا 10% سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و تعاوني.
- اعطاي کمکهاي مالي جهت توسعه و تجهيز پايانه صادراتي محصولات کشاورزي استان تا 10% سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و تعاوني.
- صدور مجوز و کمک به ايجاد نمايشگاه چندمنظوره توسط بخش خصوصي در شهرستان خوي.
- اختصاص تسهيلات لازم جهت نوسازي و بهسازي نانواييهاي استان.
- صدور مجوز و اعطاي کمک مالي جهت ايجاد خانه فرش در شهرستان تکاب توسط بخش خصوصي.
- کمک به ايجاد خوشه هاي صادراتي (سيب و کنستانتره) در استان توسط بخش خصوصي و تعاوني.
- انجام مطالعات فني- اقتصادي معدن تيتان قره آغاج و اجرا توسط بخش غيردولتي با تامين منابع ارزي.
- انجام مطالعات زمين‏شناسي کاربردي درشهرستانهاي اروميه، خوي و مهاباد در مقياس 1.25000.
- تهيه نقشه هاي ژئوشيميايي 1.25000 در شهرستانهاي مهاباد، نقده و اشنويه تا پايان سال 1389.
- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال جهت ايجاد آزمايشگاه مرجع مصالح ساختماني در مرکز استان.
- تکميل شهرک فناوري استان.
- تأمين اعتبار تکميل تصفيه خانه هاي شهرکهاي اروميه 1 و 3 تا پايان سال 1388.
- طراحي، مطالعه و ايجاد تصفيه خانه هاي سلماس، مهاباد و ماکو تا پايان سال 1389.
- اجراي 33 طرح صنعتي و معدني با سرمايه گذاري 5400 ميليارد ريال از محل طرح آمايش صنعت و معدن.
- تامين منابع مالي جهت ايجاد زيرساخت‌هاي آب و برق تا ورودي شهرکهاي صنعتي و قطبهاي صنعتي.
- اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال براي ايجاد زيرساختهاي معادن استان (راه، آب و برق).
- بررسي نحوه اختصاص درصدي از درآمد معادن دولتي طلا(تکاب) و تيتان(اروميه) جهت هزينه عمران منطقه.
- تاسيس شعبه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني در استان.
- مطالعه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان

راه و حمل ونقل:
- مطالعه و احداث کنارگذر شرقي اروميه در سال 1388.
- اتمام مطالعات و اجراي محور اصلي محمديار- نقده- پيرانشهر- تمرچين.
- پيش بيني اعتبار احداث باند دوم سلماس- خوي- ايواوغلي در بودجه سال 1388.
- مطالعه و احداث باند دوم بازرگان- ايواوغلي در سال 1388.
- مطالعه و احداث راه تکاب- ياسوکند بيجار.
- پيش بيني اعتبار بهسازي راههاي خوي- فيرورق- چالدران و مهاباد- سردشت.
- مطالعه و احداث راه آهن اروميه- تبريز از طريق ميانگذر درياچه اروميه در سال 1388.
- اختصاص مبلغ 60 ميليارد ريال براي تکميل راه خوي- قطور- رازي.
- احداث سالن مستقبلين حجاج و توسعه سالن ترمينال داخلي فرودگاه اروميه.
- مطالعه تطويل و افزايش قدرت تحمل باند (PCN) فرودگاه اروميه و تأمين روشنايي باند فرودگاه خوي.
- احداث روگذر سه راهي هاي محمديار و ايواوغلي و روگذر ميانگذر ابوذر (ورودي اروميه).
- تسريع در احداث پايانه هاي مرزي تمرچين.
- احداث جاده معادن پيرانشهر.
مسکن و عمران شهري:
- اختصاص مبلغ 275 ميلياردريال جهت انجام فعاليتهاي پيشگيري از حوادث غير مترقبه
- اختصاص 170 دستگاه اتوبوس و 200 دستگاه ميني بوس.
- اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال تسهيلات ارزان قيمت جهت جبران خسارت ناشي از حوادث استان.
- اختصاص مبلغ 180 ميليارد ريال جهت توسعه فعاليت شهرداريها و دهياريها
- مرز صنم بلاغي شهرستان پلدشت به عنوان مرز رسمي تعيين مي‌گردد.
- اختصاص اعتبار لازم جهت تملک يا مشارکت با مالکين عرصه و اعيانات و اجراي طرح ميدان امام خميني (ره) اروميه.
- اختصاص مبلغ 4.5 ميليارد ريال براي کمک به مطالعه بهسازي بافتهاي مسئله دار و فرسوده شهري.
- اختصاص مبلغ 1.5 ميليارد ريال براي کمک به مطالعه ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي در سال 1388.
- اختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال براي آبرساني به منطقه قجلوي مياندوآب و کوي وليعصر خوي.
- اختصاص مبلغ 23 ميليارد ريال براي اتمام مطالعات طرحهاي جامع و کمک به تهيه طرحهاي تفصيلي و عکسهاي هوايي و نقشه هاي پايه شهري.
- اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال براي انجام مطالعات و تهيه نقشه هاي ريز پهنه بندي براي شهرها تابعه استان.
- تملک زمين مورد نياز که فاقد زمين دولتي براي اجراي طرحهاي مسکن مهر مي باشند.
- اختصاص زمين براي هر يک از شهرهاي اروميه، خوي و مهاباد به شهرداري شهرهاي مذکور براي اجراي طرحهاي بافت فرسوده.
- اجازه فروش اراضي تصرف شده توسط افرادي که ساختمان بر آن احداث شده و دادگاه راي قلع و قمع داده است به قيمت کارشناسي روز.
آب و کشاورزي:
- اختصاص مبلغ 24 ميليارد ريال جهت تکميل شبکه آبياري دشت يارآغلي و احداث شبکه دشت قره باغ.
- اختصاص مبلغ 110 ميليارد ريال براي اجراي شبکه هاي آبياري در سطح 1560 هکتار اراضي پاياب سدهاي زولاچاي سلماس، بارون ماکو و سنجاق مهاباد و همچنين اجراي شبکه آبياري شهر چاي اروميه.
- احداث شبکه آبياري دشت‏فسندوز.
- تأمين اعتبار براي اجراي عمليات مطالعه، تأمين و انتقال آب براي توسعه باغات در اراضي شيبدار.
- اختصاص مبلغ 6 ميليارد ريال براي تأمين يارانه خريد نهال طي سالهاي 1387 و 1388.
- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي اجراي طرح مميزي مراتع.
- استعداد يابي تعيين کاربري (آمايش سرزمين).
- اختصاص مبلغ 80 ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي آبخيزداري استان.
- اختصاص مبلغ 8 ميليارد ريال براي صيانت از جنگلهاي زاگرس استان.
- اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال تسهيلات يارانه دار به منظور تکميل طرحهاي نيمه تمام سردخانه نگهداري ميوه جات.
- پيش بيني اعتبار مورد نياز پروژه هاي مربوط به تکميل و تجهيز آزمايشگاههاي مراکز تحقيقاتي استان.
- صدور مجوز و احداث مرکز تحقيقات سيب در استان.
- ايجاد بانک اطلاعات کشاورزي استان.
- بررسي و مطالعه براي ايجاد مرکز تحقيقات امور دامي و سرم سازي در خوي.
- افزايش اعتبار طرح فاضلاب خوي و توسعه مدول دوم طرح فاضلاب مياندوآب به نحوي که طرحهاي مذکور در سال 1388 به بهره برداري برسد.
- مطالعه طرح فاضلاب قره ضياءالدين و پيش بيني اعتبار اجرايي طرح در بودجه سنواتي.
- مطالعه توسعه طرح شبکه فاضلاب پيرانشهر و سردشت.
- تکميل مطالعات طرح تأمين آب محمديار و ميرآباد.
- تأمين اعتبار مناسب براي تکميل طرحهاي فاضلاب ماکو و اروميه در سال 1388.
- تکميل مطالعات طرحهاي فاضلاب تکاب، شاهين دژ و سيلوانا.
- افزايش اعتبار طرح هاي آبرساني شهرهاي اروميه، مهاباد، تکاب، ماکو و شوط در سال 1388.
- پيش بيني اعتبار براي اجراي طرح آبرساني به خوي.
- اتمام مطالعه طرح آبرساني به بوکان.
- افزايش اعتبار سدها و شبکه هاي آبياري و زهکشي استان.
- اختصاص اعتبار شروع تجهيز کارگاه، احداث تونل انحرافي و راه دسترسي سدهاي باروق و آجرلو.
- افزايش اعتبار طرح انتقال آب از رودخانه گلاس به حوزه درياچه اروميه.
- بررسي و تهيه طرح براي بهينه سازي مصرف آب، احياء درياچه اروميه و اصلاح ساختار کشاورزي.
- مطالعه و اجراي طرح‌هاي کشاورزي و تامين آب کشاورزي دشت مرزي بورالان ماکو.

انرژي:
- انجام مطالعه نحوه ارتقاء بهره مندي مردم استان (شهري و روستايي) از گاز طبيعي طي 4 ماه.
- گازرساني به شهرکهاي صنعتي شماره 3 اروميه، چالدران و نواحي صنعتي قره ضياالدين، کريم آباد و محمديار.
- توسعه نيروگاه جديد 1500 مگا واتي سيکل ترکيبي اروميه با ايجاد سه واحد گاز و سه واحد بخار (يک بلوک) و احداث نيروگاه 500 مگا واتي سيکل ترکيبي خوي.
- احداث واريانت براي خطوط 132 کيلوولت منتهي به خطوط اروميه يک و مياندوآب در سال 1388.
- احداث پست 230 کيلوولت شماره 2 اروميه طي سالهاي 1387 تا 1391.
- احداث پست 132 کيلوولت شهرک گلمان اروميه طي سالهاي 1388 تا 1391.
- احداث خط 132 کيلوولت تکاب به بوکان طي سالهاي 1388 تا 1390.
- احداث خط و پست 132 کيلوولت جاده سنتو اروميه از سال 1388 تا 1390.
- مطالعه پست 132 کيلوولت مرحمت آباد مياندوآب.
- مطالعه شبکه انتقال و فوق توزيع شمال استان.
- پيش بيني اعتبار احداث سد گرده بين در سال 1388
- گازرساني به شهرکهاي صنعتي شماره 3 اروميه، چالدران و نواحي صنعتي قره ضياالدين، کريم آباد و محمديار.

توسعه اشتغال و سرمايه گذاري:
- اختصاص مبلغ 150 ميليارد ريال وام قرض الحسنه جهت پرداخت به متقاضيان واجد شرايط.
- اختصاص حداقل540 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه براي اجراي طرحهاي خوداشتغالي(5400 طرح) کميته امداد.
- تعيين و ابلاغ تسهيلات سرمايه در گردش و تکميل طرحهاي نيمه تمام استان.
- اختصاص 8 ميليارد ريال براي پرداخت بدهي بانکي(سود و کارمزد) کشاورزان مجري طرحهاي آبياري تحت فشار و آبزي‌پروري بخصوص دشت فسنروز به بانک کشاورزي.(جريمه ديرکرد تسهيلات پرداختي توسط بانک کشاورزي بخشوده مي گردد).
- اعمال 100 درصد معافيت مالياتي براي شرکتهاي تعاوني مرزنشينان به استناد ماده 133 قانون ماليات هاي مستقيم.
- اختصاص مبلغ 110 ميليارد ريال تسهيلات به شرکتهاي تعاوني فارغ التحصيلان، ايثارگران و بانوان و سرمايه در گردش و ايجادي به تعاونيهاي استان.
- اختصاص مبلغ 270 ميليارد ريال جهت تأمين يارانه سود تسهيلات بانکي بنگاههاي زودبازده، کارورزي فارغ التحصيلان و تهيه سند اشتغال و ... .
- اختصاص 150 ميليارد ريال وام قرض الحسنه براي اجراي طرحهاي اشتغالزا از محل اعتبارات صندوق مهر امام رضا(ع) در سال.
- مطالع ايجاد گمرک در منطقه شمال غرب استان.

فرهنگي
- تکميل و تجهيز کتابخانه مرکزي اروميه در 3 ماهه اول سال 1388.
- مطالعه و احداث موزه هاي هنرهاي معاصر.
- تجهيز 3 باب مرکز فرهنگي و هنري بوکان، چايپاره و هنرستان اروميه در 1388.
- اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال براي تعمير و مرمت مساجد و حسينه ها و بقاع متبرکه.
- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري.
- اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي کمک به فعاليتهاي ديني و قرآني در سال 1387.
- احداث و تجهيز مجتمع هاي فرهنگي و هنري در 11 شهر استان.
- اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال جهت تأمين فرستنده پر قدرت ديجيتال براي ايستگاه تلويزيوني وزانه.
- اختصاص مبلغ 9 ميليارد ريال جهت ارتقاء 30 ايستگاه تک برنامه اي به چهار برنامه اي.
- اختصاص مبلغ 9 ميليارد ريال جهت پوشش شبکه قرآن، خبر و آموزش در 10 مرکز بخش در سطح استان.
- اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال براي تأمين ديجيتال ايستگاه شهيد اميني 2 کيلووات.
- اختصاص مبلغ 2 ميليارد ريال براي تأمين واحد سيار راديويي.
- اختصاص مبلغ 12 ميليارد ريال براي پوشش شبکه استاني در 40 روستا.
- اختصاص مبلغ 26 ميليارد ريال براي تکميل و بهسازي گلزار شهداي استان.

بهداشتي و درماني:
- اختصاص17 دستگاه آمبولانس جهت مراکز بهداشتي‏درماني روستايي.
- اختصاص مبلغ 8 ميليارد ريال براي تجهيز مراکز پژوهشي.
- مطالعه و احداث ساختمان فضاهاي آموزشي مورد نياز دانشکده هاي دانشگاههاي استان با اولويت دانشکده دندانپزشکي در سايت دانشگاه علوم پزشکي.
- مطالعه و توسعه بيمارستان نقده از 96 تخت به 200 تخت بستري.
- مطالعه و احداث بيمارستان 64 تختخوابي اشنويه و 32 تختخوابي پيرانشهر و توسعه بيمارستان خوي.
- تجهيز بيمارستانهاي استان به دستگاه بي خطر ساز (غيرسوز) زباله هاي عفوني در سالهاي 1388 و 1389.
- اختصاص مبلغ 25 ميليارد ريال براي تجهيز مراکز درماني و بيمارستانهاي استان با اولويت تجهيز کامل بيمارستان سيد الشهداء اروميه تا سطح استاندارد در سال 1388.
- توسعه و استاندارد سازي اورژانس بيمارستانهاي استان.
- احداث بيمارستان 450 تختخوابي آيت ا... طالقاني اروميه به منظور جايگزيني بيمارستان موجود با پيش بيني 60 تخت سوختگي در قالب 450 تخت مذکور.
- تجهيز آزمايشگاه سموم جهت تعيين سموم آلي و سموم معدني و سموم دفع آفات نباتي.
- احداث 20 واحد خانه مسکوني پزشکان در بيمارستانهاي شهرستانهاي استان با جمعيت کمتر از 100 هزار نفر.
- اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال براي پوشش شبکه بهداشت استان (علاوه بر اعتبارات مصوب استان).
- تکميل و تجهيز ساختمان مديريت درمان و پلي کلينيک در اروميه.
- مطالعه بيمارستان جايگزين در مهاباد
- احداث درمانگاه تامين اجتماعي براي تمام شهرهايي که بيش از 20 هزار نفر بيمه شده دارند.
- تکميل و بهره برداري از بيمارستان 96 تختخوابي فرهنگيان اروميه.

آموزش و آموزش عالي:
- مطالعه و احداث آموزشکده فني و کشاورزي شهرستانهاي ماکو، مياندوآب و پلدشت.
- احداث 13 مدرسه شبانه روزي و 12 هنرستان شبانه روزي و عادي،‌9 باب خانه معلم و کانون فرهنگي و تربيتي در استان.
- احداث اردوگاه دانش آموزي در حاشيه درياچه اروميه.
- اختصاص مبلغ 25 ميليارد ريال جهت تجهيز مدارس استان.
- مطالعه، احداث و تجهيز ساختمان دانشکده هاي ادبيات و علوم انساني، منابع طبيعي، اقتصاد و مديريت و هنر دانشگاه اروميه.
- احداث خوابگاه دانشجويي دخترانه، سلف سرويس و استخر سرپوشيده دانشگاه اروميه.
- احداث دانشکده دامپروري.
- اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي تجهيز و راه اندازي مرکز آموزش عالي شهيد باکري مياندوآب.
- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي احداث و تجهيز دانشکده فني و مهندسي خوي.
- احداث دانشکده هاي IT، کامپيوتر و صنايع و خوابگاه پسران در سايت دانشگاه صنعتي اروميه.
- احداث سلف سرويس دانشگاه صنعتي اروميه در سال 1388 و سالن ورزشي در سال 1389.
- اختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال جهت تکميل و تجهيز پروژه‏هاي دانشگاه پيام نور استان.
- اختصاص 10 ميليارد ريال براي راه اندازي مرکز رشد کشاورزي در پارک فناوري.
- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي تکميل و تجهيز دانشکده پتروشيمي دانشگاه صنعتي اروميه.

رفاهي:
- اختصاص مبلغ 110 ميليارد ريال جهت کمک به توسعه فعاليت محرومين
- احداث ساختمان اداري تأمين اجتماعي در بوکان، سردشت، چالدران، مياندوآب، شعبه 1 و 2 اروميه و دي کلينيک سلماس.
- اختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال براي احداث مرکز جامع توانبخشي استان

گردشگري:
- تعيين 42 منطقه به عنوان مناطق نمونه گردشگري استان.
- تأمين اعتبار تملک عرصه و اعيان ساختمان شهرداري واقع در ميدان شهر اروميه.
- پيش بيني اعتبار توسعه موزه بزرگ منطقه آذربايجان غربي از 12000 مترمربع به 20 هزار مترمربع.
- مرمت، تجهيز و راه اندازي 7 موزه منطقه اي در ساختمانها و بناهاي تاريخي استان.
- مطالعه و ايجاد بازارچه و نمايشگاه دائمي صنايع دستي.
- مطالعه و احداث 3 مجموعه اردوگاه اقامتي در شهرهاي اروميه، سردشت و پيرانشهر.
- اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال جهت مرمت و احياء مسجد جامع اروميه و ساير بناهاي شاخص ثبت شده در فهرست آثار ملي و جهاني.

ورزشي:
- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي مطالعه و احداث مجتمع بزرگ ورزشي (دهکده المپيک) اروميه و پيش بيني اعتبار در لوايح بودجه.
- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي مطالعه و احداث زورخانه در شهرهاي اروميه، خوي، بوکان، پيرانشهر و سلماس.
- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي کمک به پروژه هاي ورزشي روستايي.
- اختصاص مبلغ 22.5 ميليارد ريال براي احداث 15 سالن ورزشي تمريني در سطح استان.
- اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال براي احداث زمين چمن در 20 شهر.
- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي احداث 5 سالن تيراندازي.
- اختصاص مبلغ 4 ميليارد ريال براي احداث خوابگاه ورزشکاران 150 نفري در اروميه
- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي تکميل استخر سرپوشيده شاهين دژ.
- اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي احداث مجتمع ورزش هاي آبي و قايقراني.
- اختصاص مبلغ 12 ميليارد ريال براي احداث سالن چند منظوره در شهرهاي پلدشت، شوط و چايپاره.
- اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي احداث سالن اسکيت و اسکواش در اروميه.
- اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي مطالعه و احداث خانه ورزش رزمي- کبدي در شهرهاي ماکو و نقده.

ساير موارد:
- مطالعه ايجاد گمرک در منطقه شمال غرب استان.
- دايري 20 هزار شماره تلفن ثابت (در صورت وجود متقاضي).
- اجراي کابل کشي فيبرنوري به طول 352 کيلومتر.
- برقراري 60 ارتباط روستايي.
- نصب و راه اندازي 500 دستگاه تلفن همگاني.
- نصب و راه اندازي 35 سايت BTS در سطح استان.
- نصب و راه اندازي تجهيزات 45 دفتر ICT روستايي.
- نصب و راه اندازي تجهيزات ديتا در دو شهر باقيمانده استان.
- اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال براي آزادي زندانيان نيازمند استان.
- تأمين سه ساختمان براي ادارات تعزيرات حکومتي در سطح استان.
- اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال براي تجهيز و نوسازي تجهيزات کارگاههاي فني و حرفه‏اي استان.
- تجهيز 3 کارگاه آموزشي مستقر در شهرکهاي صنعتي استان.
- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال جهت تجهيز موزه تاريخ طبيعي اروميه (آذربايجان).
- اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي اجراي طرح حفاظت از تالاب بين المللي پارک ملي درياچه اروميه.
- اختصاص مبلغ 2 ميليارد ريال براي احياء زيست بومهاي خسارت ديده.
- اختصاص 2 ميليارد ريال جهت راه اندازي و تجهيز آزمايشگاههاي آلودگي آب، خاک و هوا.
- تجهيز و راه اندازي مرکز بازديد کنندگان پارک ملي درياچه اروميه.
- اختصاص مبلغ يک ميليارد ريال براي تجهيز ايستگاه مطالعات پارک ملي درياچه اروميه.
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۱:۱۰ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

عمليات احداث ايستگاه تحقيقاتي ميش مرغ در بوکان آغاز شد

ايرنا: باحضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست عمليات ساختماني ايستگاه تحقيقاتي ميش مرغ روز چهارشنبه در بوکان آغاز شد.

فاطمه واعظ جوادي در مراسم کلنگ زني اين ايستگاه تحقيقاتي در دشت سوتاو حماميان بوکان گفت: براي جلوگيري از انقراض اين پرنده نادر، احداث اين ايستگاه بسيار ضروري بود.
وي با بيان اينکه 27 قطعه از اين پرنده کمياب در شهرستان بوکان مشاهده شده است،گفت: در اين مرکز تحقيقاتي، دانشجويان رشته هاي محيط زيست و منابع طبيعي براي جلوگيري از انقراض اين پرنده آموزشهاي لازم را فرا خواهند گرفت.
اين ايستگاه در زميني به مساحت 5/3 هکتار و با 900 متر مربع زير بنا از محل اعتبارات استاني احداث خواهد شد.
پرنده نادر ميش مرغ(چيرگ) يکي از گونه هاي در حال انقراض مي باشد که در سالهاي اخير با توجهات سازمان محيط زيست شمار آن در آذربايجانغربي افزايش پيدا کرده است.
مهمتريم محل زيست اين پرنده در دشت "سوتاو " شهرستان بوکان مي باشد.
در راستاي حفاظت، احيا و تکثير اين گونه کمياب، يکي از زيستگاههاي اين پرنده به مساحت حدود چهار هزار هکتار در اطراف شهر بوکان به عنوان منطقه شکار و تيراندازي ممنوع اعلام شده است
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۸:۵۶ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

رئيس منابع طبيعي بوكان:
طرح آبخوانداري در بوكان اجرا مي‌شود

خبرگزاري فارس: رئيس منابع طبيعي بوكان گفت: امسال طرح بزرگ آبخوانداري در شهرستان بوكان اجرا مي‌شود.


فريدون باوفا در گفتگو با خبرنگار فارس در بوكان اظهار داشت: طرح بزرگ آبخوانداري با هدف احيا و تبديل تالاب فصلي روستاي قره‌گل بوكان به تالاب دائمي اجرا مي‌شود.
وي افزود: با اجراي اين طرح در اطراف تالاب قره‌گل بوكان به وسعت 400 هكتار سدي به طول هزار و 605 متر و با ارتفاع 7/4 متر احداث مي‌شود.
رئيس منابع طبيعي بوكان خاطرنشان كرد: اين سد ظرفيت ذخيره‌سازي 11 ميليون متر مكعب آب را دارد.
باوفا با اشاره به اينكه اجراي اين طرح هم اكنون از 15 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است، تصريح كرد: مدت زمان اجراي اين طرح سه سال است و براي اجراي آن يك ميليارد و 300 ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته است.
وي اضافه كرد: به منظور تثبيت و جلوگيري از فرسايش خاك و ذخيره نزولات آسماني و انباشته نشدن رسوب در پشت سدها 9 سد ملاتي رسوب‌گير و ذخيره‌اي در روستاهاي اين شهرستان در حال احداث است كه براي اجراي آن 102 ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته است.
رئيس منابع طبيعي بوكان در ادامه با اشاره به صدور سند مالكيت اراضي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران بيان كرد: اين اداره در سال جاري روستاهاي اربنوس، قازميان، كهريزسردار، پيربهاءالدين، قره‌قاج، نيك‌آباد، قادرآباد، حاجي‌آباد، سلامت، كوكه و كوچك اطميش در مجموع به مساحت 14 هزار هكتار از ادارات ثبت بوكان و مهاباد اسناد مالكيت اخذ كرده و همچنين براي تثبيت حاكميت دولت در اراضي ملي اقدام به نقشه‌برداري، تفكيك انفال از 16 پلاك در سال 87 به مساحت 36 هزار و 350 هكتار از توابع شهرستان بوكان كرده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۰:۳۹ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

مدير جهاد كشاورزي بوكان:
عمليات اجرايي پروژه بزرگ آبياري تحت فشار در بوكان آغاز شد

خبرگزاري فارس: مدير جهاد كشاورزي بوكان گفت: عمليات اجرايي پروژه بزرگ آبياري تحت فشار به ميزان 806 هكتار در بوكان آغاز شد.


سعيد جفايي صبح در گفتگو با خبرنگار فارس در بوكان افزود: اين پروژه در بخش سيمينه روستاي سراب بوكان آغاز شده است و براي اجراي آن مبلغ 28 ميليارد ريال هزينه مي‌شود كه 20 ميليارد ريال آن به صورت بلاعوض توسط دولت پرداخت شده و بقيه در قالب تسهيلات از طريق بانك كشاورزي به افراد اعطا مي‌شود.
وي هدف از اجراي اين طرح را افزايش راندمان آب در كانال‌هاي اصلي و فرعي عنوان كرد و افزود: منبع آب اين طرح از رودخانه زرينه‌رود از محل روستاي كاني‌كوزله و از طريق ايستگاه پمپاژ و خط لوله پلي‌اتيلن 600 ميلي‌متري تغذيه مي‌شود.
جفايي با بيان اينكه در حال حاضر حداقل 50 درصد تلفات آب در اين شهرستان وجود دارد، خاطرنشان كرد: با اجراي اين پروژه انتقال آب به اراضي به پنج درصد كاهش مي‌يابد.
وي مدت قرارداد اين پروژه را 16 ماه اعلام كرد و ادامه داد: حدود يك ماه است كه عمليات حفاري و لوله‌گذاري آن آغاز شده است و با اجراي اين طرح 145 نفر از آن بهره‌مند مي‌شوند.
جفايي آمار كل اراضي آبياري تحت فشار در اين شهرستان را 7 هزار و 944 هكتار اعلام كرد و گفت: در حال حاضر شهرستان بوكان جزو برترين شهرهاي استان آذربايجان ‌غربي است كه از آبياري تحت فشار برخوردار ‌شده است.
وي در ادامه از پرداخت خسارت به كشاورزان اين شهرستان خبر داد و گفت: مبلغ يك ميليارد و 548 ميليون و 200 هزار تومان به شهرستان بوكان اختصاص يافته است كه با هماهنگي‌هاي به عمل آمده اين مبلغ به كشاورزان خسارت ديده خشكسالي پرداخت مي‌شود.
مدير جهاد كشاورزي بوكان در پايان يادآور شد: همچنين ظرف 10 روز آينده كشاورز كارت براي كشاورزان خسارت‌ديده شهرستان صادر مي‌شود و خسارت به اراضي فاقد پوشش بيمه پرداخت مي‌شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۰:۳۵ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

با راي نمايندگان مجلس
دكتر عثماني به عنوان ناظر شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور انتخاب شد

خبرگزاري فارس: دكتر عثماني و مره صدق نمايندگان بوكان و كليميان، به عنوان ناظرين در شوراي عال بيمه خدمات درماني كشور انتخاب و معرفي شدند.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس در اجراي ماده 3 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373، دو عضو ناظر در شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور را انتخاب كردند.
بر اساس اين قانون، دو عضو ناظر در شوراي عالي بيمه از اعضاء كميسيون‌ها برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان از هر كميسيون يك نفر به مجلس معرفي و با راي نمايندگان انتخاب مي ‌شوند.
بر همين اساس سيامك مره صدق نماينده كليميان از كميسيون بهداشت و درمان و حسن ونايي نماينده ملاير از كميسيون برنامه و بودجه جهت انتخاب به مجلس معرفي شدند. همچنين دكتر قسيم عثماني نماينده بوكان نيز خود كانديداي عضويت در اين شورا شد كه در راي گيري بعمل آمده قسيم عثماني با 72 راي و مره صدق با 67 راي به عنوان دو عضو ناظر در شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور انتخاب شدند.
بر اساس ماده 3 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، تركيب شوراي عالي متشكل از وزراي بهداشت، كار و امور اجتماعي، اقتصادي و دارايي و همچنين رئيس سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام پزشكي و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد.
مديران عامل سازمان تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و سرپرست كميته امداد امام خميني و دو نفر از نمايندگان مجلس از ديگر اعضاي تشكيل دهنده اين شورا هستند.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۰:۳۴ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

مدير جهاد كشاورزي بوكان:
حفاظت از گياهان دارويي بوكان نيازمند برنامه‌ريزي منسجم است

خبرگزاري فارس: مدير جهاد كشاورزي بوكان گفت: براي حفاظت از گياهان دارويي بوكان، اقدامات اساسي و برنامه‌ريزي منسجم ضروري است.


به گزارش خبرگزاري فارس از بوكان، سعيد جفايي ظهر امروز در جلسه ستاد منابع طبيعي شهرستان بوكان اظهار داشت: شهرستان بوكان با 180 هزار هكتار زمين (منابع ملي) موجود به لحاظ وجود گياهان دارويي از ارزش بالايي وجود دارد كه برنامه‌ريزي اصولي مسئولان و مشاركت مردم در حفاظت از آن را مي‌طلبد.
وي از منابع طبيعي به عنوان سرمايه ملي و پايه تمام حركات و سازندگي‌ها عنوان كرد و افزود: امروزه منابع طبيعي به لحاظ روند تخريب در موقعيت حساسي قرار گرفته و امروز معضل خشكسالي و رسوب وارد شده به پشت سدها يك بحث جدي است.
مدير جهاد كشاورزي بوكان نواختن زنگ سبز مدارس و نهال‌كاري در مدارس به صورت نمادين، برپايي نمايشگاه، جلب مشاركت اقشار تاثيرگذار و ترويج فرهنگ حفاظت از منابع طبيعي توسط رسانه و تجليل از افراد موثر در زمينه فعاليت‌ها و زحمات منابع طبيعي را از جمله اقدامات تاثيرگذار در حفظ منابع طبيعي دانست.
مدير منابع طبيعي بوكان هم در اين مراسم گفت: از 12 نفر پرسنل منابع طبيعي شهرستان بوكان فقط دو نفر مسئول حفاظت محيط زيست هستند كه اين تعداد پاسخگوي نياز 180 روستا با 180 هزار هكتار زمين منابع طبيعي منطقه نيست.
فريدون باوفا با تاكيد بر مشاركت گسترده مردم در حفاظت از منابع طبيعي اضافه كرد: ايجاد فرهنگ‌سازي از طريق روحانيان، مسئولان و رسانه‌ها براي حفاظت و حراست از طبيعت و منابع طبيعي لازم و ضروري است و تمام مردم بايد در حفظ و حراست از زندگي كوشا باشند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۰:۳۲ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

فرماندار بوكان:
بزرگ‌ترين مجتمع آبي و ورزشي در بوكان در حال احداث است
 
خبرگزاري فارس: فرماندار بوكان گفت: بزرگ‌ترين مجتمع آبي و ورزشي شمال‌ غرب كشور در بوكان در حال احداث است.

حسن عباسي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در بوكان اظهار داشت: مجتمع استخر و سوناي سرپوشيده آبشار بزرگ بوكان در زميني به مساحت 4 هزار و 100 متر مربع با زيربناي 4 هزار و 800 متر مربع احداث مي‌شود.
وي اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح را بيش از 35 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: 6 ميليارد ريال ٱن از محل تسهيلات بانكي است.
فرماندار بوكان خاطرنشان كرد: عمليات احداث اين پروژه از اسفند ماه سال 85 شروع شد كه هم‌اكنون از 98 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است و با بهره‌برداري از آن براي 60 نفر زمينه اشتغال فراهم مي‌شود.
عباسي اضافه كرد: مجتمع استخر و سوناي آبشار كه كامل‌ترين مجموعه آبي و ورزشي شمال ‌غرب كشور است برابر استانداردهاي جهاني به منظور رفاه حال خواهران و برادران بوكاني احداث شده است و در هرسانس ظرفيت 300 نفر را دارد.
وي استخر خردسالان با دو جكوزي و دو دماي متفاوت، قهوه‌خانه سنتي، فروشگاه لوازم بهداشتي، پاركينگ با ظرفيت 150 خودرو، ساختمان مديريت و اداري، باجه بليط فروشي، رختكن، محل دوش و سرويس‌هاي بهداشتي را از جمله مشخصات و امكانات اين پروژه عنوان كرد.
فرماندار بوكان در ادامه با مثبت ارزيابي كردن عملكرد دولت تصريح كرد: دولت نهم دولت كار و تلاش است و توقف كاري در آن وجود ندارد.
عباسي در پايان يادآور شد: دولت نهم روحيه مردمي را سرلوحه كار خود قرار داده و عملكرد اين دولت بر پايه اهداف اصيل امام (ره) و انقلاب است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

عضو تیم اقتصادی خاتمی می گوید؛
خاتمی برای مناطق کردنشین برنامه ویژه توسعه‌ای تدارک دیده است
Imageكوردنيوز :: آژانس خبري مناطق كردنشين عضو تیم اقتصادی خاتمی در انتخابات آینده می گوید: خاتمي برنامه‌اي در دست تدوین دارد كه در جریان اجرای آن ، در قالب طرح توازن منطقه‌اي و تبعيض مثبت مناطق کردنشین با تکیه بر نيروهاي بومي از فرآیند توسعه بهره مند و عقب ماندگی تاریخی این منطقه در حد برنامه پیش بینی شده التیام پیدا کند.
به گزارش کوردنیوز ، دکتر سعیدشیرکوند اقتصاددان و نظریه پرداز برجسته ایران و استاد دانشگاه تهران که در دانشگاه کردستان در باب نگاه خاتمی به توسعه کردستان سخن می گفت ، تاکید کرد که دولت خاتمی در برنامه جدیدی که در دست تدوین دارد و مبنای میثاق ملت و دولت برای4 سال آینده خواهد بود به روشنی برای مناطق عقب نگاه داشته شده برنامه از پیش تدوین شده سالانه دارد.
او گفت خاتمی این برنامه را به رای مردم می گذارد تا مردم بدانند در چهار سال آینده زندگی شان چه روندی را طی خواهد کرد. به گفته او ، خاتمی این بار ، برنامه زمانبندی شده ای دارد که اگر چنانچه با رای مردم همراه شد در هرحال آنها را اجرایی می کند.
شیرکوند گفت در تدوین این برنامه کردها نیز از هم اکنون حضور دارد. در تدوین برنامه اقتصادی دولت احتمالی خاتمی ، دکتر بایزید مردوخی اقتصاددان کردستانی عضویت دارد.
چشم انداز اقتصادی ایران
درآمدها و تورم فزآینده

شیرکوند گفت: از شهريور 84 تا شهريور87 مجموع درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بيش از 240 ميليارد دلار بوده است، در حالي كه در كل هشت ساله دولت خاتمي اين رقم 180 ميليارد دلار بود.
وي افزود: در آغاز سال 84 كل نقدينگي كشور 68 هزار ميليارد تومان بود، در حالي كه اين آمار درآبان‌ماه 87 به بيش از 170هزار ميليارد تومان رسيد كه افزايش 5/2 برابري را نشان مي‌دهد.
به عقیده او، رابطه‌اي مستقيم بين نرخ تورم و افزايش نقدينگي جامعه وجود دارد ،اما متاسفانه دولت توجه نكرد و امروز نرخ تورم از 2/11 در سال 84 به حدود 28 درصد رسيده است كه دود آن به چشم ملت مي‌رود.
گزارش اقتصادی طرح های زود بازده
او گفت: حدود50 كارشناس اقتصادي نسبت به روند اقتصادي دولت نهم هشدار دادند، اما دولت توجه نكرد و 18 هزار ميليارد تومان از پول اين مملكت را به افرادي دادند كه بر اساس گزارش بانك مركزي تنها حدود چهار درصد از اين پول به صورت كامل در پروژه‌ها هزينه شده، 44 درصد ازآنها بخشي از تسهيلات دريافتی را در پروژه ها هزینه كرده اند و حدود 51 درصد اصلا تسهيلاتي دريافتی را در پروژه ها هزینه نکرده اند.
او گفت: فشار به بانكها ، روشي دستوري و غير كارشناسي بود و حتي در اجراي اين طرحها،‌ ديدگاه كارشناسي بانك حذف شد .
فزونی حجم بدهی بانک ها
دکتر شیرکوند گفت: حجم بدهی های سيستم بانكي كشور به بانک مرکزی در پايان آذر ماه امسال30 هزار ميليارد تومان و در پايان دي‌ماه به 38 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.
او گفت: اين آماريعني اینکه نظام بانكي را فلج كرده‌ايم و هركس تسهيلات دريافت كرده، آن را به بانك بازپرداخت نکرده است.
او گفت: وقتي به بانكها فشار ‌آوردند كه از بانك مركزي با نرخ 31 درصد وام دريافت و با نرخ 14 درصد به مردم پرداخت كنند، سيستم بانكي را ورشكست و به این روز دچار کرده اند.

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۳:۴۳ بعد از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

تالاب فصلي قره گل بوکان به تالاب دايمي
 تبديل مي شود
رييس اداره حفاظت از محيط زيست بوکان اعلام کرد: تالاب فصلي قره گل اين شهرستان به تالاب دايمي تبديل مي شود.
فريدون وفا درگفت و گو با ايرنا اظهارداشت: براي احيا و تبديل آن به تالاب دايمي يک طرح بزرگ آبخوانداري در حوزه آبريز اين تالاب در حال اجراست.
وي افزود: براي اجراي طرح آبخوانداري يادشده که محدوده 400 هکتار از اراضي روستاي قره -گل را زير پوشش قرار خواهد داد، يک آب بندي به طول يکهزار و 605 متر احداث مي شود.
باوفا گفت: اين آب بند ظرفيت ذخيره سازي 11 ميليون مترمکعب آب را دارد که با ساخت آن ضمن تامين آب تالاب قره گل در چهار فصل سال، زمينه احداث طرحهاي شيلاتي و گردشگري نيز درمنطقه فراهم خواهد شد.
وي اضافه کرد: براي اجراي اين طرح که هم اکنون از 15 درصد پيشرفت فيزيکي دارد 13 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.
طرحهاي آبخوانداري از اقدامات موثر براي تامين آب براي مناطق کم باران است که با اجراي آنها علاوه بر غني سازي سفره هاي زير زميني آب، پوشش گياهي و جانوري مناطق زير پوشش به نحو قابل توجهي احيا مي شود.
شهرستان بوکان به لحاظ داشتن آبگيرها و تالابها منحصر بفرد، همه ساله پذيراي شمار زيادي از پرندگان مهاجر و بومي مي باشد.
اين شهرستان همچنين يکي از زيستگاههاي اصلي پرنده کمياب ميش مرغ در کشور به شمار مي رود.
+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۳:۳۹ بعد از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

 

پير ياور يتيمان و محرومان درگذشت

پير خوش‌سيما و ياور يتيمان و محرومان صوفي رحمان عزيزي دار فاني را وداع گفت و در ميان اندوه و حزن مردم بوكان به خاك سپرده شد.

صوفي رحمان  با يتيمان مهربان، غمخوار واقعي و عملي  محرومان، فرياد رس درماندگان و بيچارگان و در واقع امدادگري بي غل و غش ، كه زندگي خود را صرف خدمتگزاري به محرومين نمود.

صوفي رحمان را از زماني مي شناختم كه هر روز صبح در فصل تابستان ،كلدباكس حاوي يخ به دست به بيمارستان مي‌آمد و در بين بيماران تقسيم مي‌كرد و با گرمي محبت خويش يخ الم و حزن بيماران را آب مي‌كرد.

اين پير خوش سيما فعاليتهاي گسترده خيرخوانه داشت، خانواده هاي زيادي از يتيمان و بي بضاعتان و فقيران را تحت پوشش داشت . او با جمع آوري كمكهاي مردمي براي نيازمندان مسكن، و لوازم اساسي زندگي و خورد و خوراك تيهه مي‌كرد. شما به هر مركز عمومي كه مراجعه مي كرديد، صندوق جمع آوري كمكهاي صوفي رحمان را مشاهده مي كرديد و اين كمك ها جمع آوري و بين تهي دستان تقسيم مي‌شد.

او براي خانواده هاي تحت پوشش خود كارتهاي ويژه اي تهيه كرده بود كه دارنده اين كارت با مراجعه به پزشكان و داروخانه ها، قصابيها و ديگر مراكز طرف قرارداد با صوفي رحمان، خدمات و كالاي رايگان دريافت مي‌كرد.

صوفي رحمان در نهايت در سال 1386 مؤسسه احسان كاران را تأسيس نمود تا بعد از خود نيز اين راه همچنان تداوم يابد.

يادش گرامي و راهش پر رهرو باد!

هفته نامه فرداي ما اين مصيبت را حضور خانواده بزرگوار آن مرحوم و كليه محرومان و يتيمان و دوستداران صوفي رحمان تسليت عرض مي‌نمايد و اميدواريم صوفي رحمان‌هاي ديگر ادامه دهنده راه ايشان باشند. انشالله.

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۹:۵۷ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

 

پشت پرده شايعه چه خبر است

چندي پيش شايعه‌اي پيرامون ورشكسته شدن مؤسسه قرض الحسنه جوانان خير در منطقه رخ داد كه باعث دردسرها و دل نگرانيهاي زيادي هم براي مردم و هم براي مسئولان اين مؤسسه گرديد. همچنين چند روز پيش نيز  يک SMS خبري را بين مردم انتشار دادند مبني بر انتصاب يكي از اعضاي شوراي شهر بوكان به عنوان فرماندار بوكان، که  واکنش هاي گوناگوني را بر اساس روحيات، علائق، شغل و طبقه اجتماعي هر يک از دريافت کنندگان پيام به همراه داشت. شايعه هاي فراواني هر چند وقت يکبار و  بسته به شرايط اجتماعي ، اقتصادي و ... در منطقه منتشر و البته از سوي مردم مورد استقبال قرار گرفته و دهان به دهان گسترش مي يابد.

اما شايعه ها از کجا مي آيند؟ چگونه متولد مي شوند؟ و چرا از سوي جامعه پذيرفته مي شود؟ … شايعه يک پديده ي اجتماعي است. آن هم نه يک پديده استثنايي و خارق العاده بلکه يک پديده طبيعي برگرفته از شرايط حاکم بر جامعه. شايد بهتر است شايعه را نه حتي يک پديده کاملاً اجتماعي بلکه در شکل گسترده آن يک پديده اجتماعي – رواني بدانيم.

شايعه ها غالباً از مجراهاي غير رسمي منتشر مي شوند يعني در بسياري از مواقع اين مردم عادي هستند که شايعه را مي سازند که اکثراً بدون هدف از پيش تعيين شده اند و البته بعضي از شايعه ها هم کاملاٌ با قصد و نيت قبلي و توسط افراد ذينفع و يا افرادي كه مي‌خواهند هم به ذينفع و هم به ديگران ضربه بزنند،انتشار پيدا مي کند. تولد يک شايعه:

از نظر جامعه‌ شناسي ، پديده شايعه فرايندي است که از طريق آن ، اخباري بدون آنکه از مجراهاي رايج و رسمي گذشته باشند، منتشر و غالباً تحريف مي شوند. آلپورت و پستمن(Allport and postman )پيدايش شايعه را حاصل دو عامل مي دانند:

1-      علاقه مردم به موضوع             2-      ميزان ابهام موضوع

شايعه ها در مواردي ساخته مي شوند که هم براي گوينده و هم براي شنونده( افراد جامعه) داراي اهميت باشد. شايعه در مورد موضوعات بي اهميت ساخته و منتشر نمي شود. علاوه بر اين شايعه ها زماني ساخته مي شوند که مردم علاقمند باشند درباره موضوعي بدانند اما اطلاعات کافي در آن خصوص وجود نداشته باشد. موضوع مورد بحث در ميان مردم هرچقدر مرموزتر باشد شايعه ها هم بزرگتر و گسترده تر خواهند بود.

شايعه ها اغلب به صورت دهان به دهان منتشر مي شوند يعني ابتدا موضوع از سوي فرد درک و فهميده مي شود، سپس به خاطر سپرده شده و در آخر به نفر بعدي گفته مي شود.

يعني سه عمل درک، ثبت در حافظه و انتقال، در انتشار شايعه موثر هستند. اما بهتر است يک مرحله فرعي اما تاثير گذار را به اين مسير بيفزاييم و آن قلب، تحريف و دستکاري شايعه توسط انتقال دهندگان آن است. خبر وقتي دهان به دهان از شخصي به شخص ديگر منتقل مي شود بسته به منافع شخص يا ميزان اهميت آن براي وي دستکاري شده و تغيير مي يابد. هر چه شايعه بيشتر و بيشتر درجامعه منتشر شود از شکل اصلي خود دورتر مي شود. ممکن است کوتاه و فشرده شده و يا در برخي مواقع شاخ و برگ داده شود.

صاحب نظران ارتباطات مي گويند شايعات در فضاي انحصار و انسداد رسانه ها شکل مي گيرند. زماني که خروجي رسانه هاي جامعه از طرف خود آنها( خود سانسوري) يا بر اثر فشار از بالا ( سانسور) بسته شود و يا  در صورت سکوت منابع خبري که غالباً مسئولان سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور هستند،اطلاعات مورد نياز مخاطب عرضه نشود و اين موقعيت زمان تولد شايعه است.

در پيدايش شايعه عوامل زير موثر هستند:

اهميت موضوع و تاثير آن در زندگي فردي و اجتماعي مردم يکي از دلايل عمده بروز شايعه است.، نبودن اطلاعات دقيق و کافي درباره موضوع، دليل ديگر پيدايش شايعه ها است، فقدان و يا کمبود سواد رسانه اي که باعث مي شود مخاطب هر خبري را از سوي رسانه هاي رسمي يا غير رسمي بپذيرد و يا توانايي تشخيص خبر از شايعه را نداشته باشد، تجلي ناخودآگاه بيم ها و اميدهاي افراد جامعه  که در شايعه ها بروز مي کند، اخبار ساختار شکن و جنجالي که غالباً فرصت و مجال بروز در رسانه هاي رسمي را ندارند و در واقع تابوهاي رسانه اي هستند.

برخي از انواع شايعه بر اساس شيوه انتشار آنها عبارتند از:

شايعه‌ي خزنده : شايعه‌اي که به آرامي منتشر مي‌شود و مردم آن را به طور پنهاني و پچ‌پچ کنان و در گوشي به يکديگر منتقل مي‌کنند ، نهايتاً در همه جا پخش مي‌گردد .

 شايعه ي تند و سريع : شايعه‌هايي که چون در زماني کوتاه ، گروه وسيعي را تحت پوشش مي‌گيرد . مانند خبرهايي شايعه ورشكسته شدن مؤسسه خير كه به سرعت همه گير شد كه البته اين نوع شايعه ها واکنش هاي شديدي هم به دنبال دارند. مثلاً ممکن است باعث وحشت فراگير در جامعه شود.

شايعه ي تفرقه‌افکن: اين شايعه بر مبناى اصل “تفرقه‌ بيانداز و حکومت کن” استوار است و البته در بسياري مواقع با محوريت دشمن تراشي.

شايعه‌ي شيطاني : برخي از شايعه‌ها در زمان اضطراب مردم منتشر مي‌شود . يعني زماني که همگي از يک چيز ترسيده‌اند و به همين دليل آماده‌ي پذيرش شايعه‌هايي در مورد ترس خود هستند چنين شايعه‌هايي قوت مي‌گيرند.

شايعه ي بدبيني: شايعه هايي که باعث ترويج بدبينى و آزار و اذيت و تخريب اشخاص يا گروه‌هاى محبوب يا مقتدر در جامعه مي شوند.

و هزار و يک جور شايعه ديگر که برخي مانند اين شايعه هاي اخير با اهدف کاملاً  اجتماعي و اقتصادي و گاهي هم با اهداف خاله زنکي و البته در خيلي مواقع کاملاً بدون قصد و نيت و در نتيجه يک سري فرايندهاي اجتماعي – رواني ايجاد مي شوند.

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۹:۵۶ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

 

مصاحبه اختصاصي فرداي ما با فرماندار بوكان

*چرا پروژه کارخانه قند سريل آباد شروع نشده آيا اصلاً احداث مي‌شود؟

* نظر شما در مورد بحث استيضاح شهردار بوکان چيست ؟

* برخي مدعيي‌ند که فرماندار بوکان براي انتصاب مديران ادارات شهرستان بستگان خود را معرفي مي‌کنند، نظر شما چيست؟

* شايع شده بود ( از طريق پيامك در شهر پخش شد) که يکي از اعضاي شوراي شهر به عنوان فرماندار بوکان انتخاب شده، نظر شما چيست؟

براي  اطلاع از آخرين وضعيت خدمات دولت به بوكان و همچنين اطلاع رساني به مردم پيرامون برخي از مسائل شهرستان، با فرماندار بوكان گفتگويي صريح  داشتيم كه تقديمتان مي‌گردد.

                                                                                                          ليلي رحيم پور

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۹:۵۵ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  | 

 

براي نخستين بار در منطقه كارخانه لوله و پروفيل در بوكان افتتاح شد

محمد اديب : به مناسبت دهه مباركه فجر ، كارخانه لوله و پروفيل باباخاني با حضور مردم و مسئولين شهرستان بوكان افتتاح و مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

مدير كارخانه لوله و پروفيل بوكان در اين مراسم طي سخناني گفت: عمليات احداث كارخانه از سال 1384 در زميني به مساحت يك هكتار آغاز و در بهمن ماه سالجاري مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

 عبدالله باباخاني اضافه كرد: اين كارخانه مشتمل بر دو سالن (سوله) به مساحت 2 هزار و 350 متر مربع و سرمايه گذاري ثابت حدود 20 ميليارد ريال ايجاد شده كه چهار و نيم ميليارد ريال آن از محل اعتبارات بنگاههاي زودبازده و يك و نيم ميليارد تومان نيز آورده شخصي مي‌باشد كه براي 50 نفر به صورت مستقيم و 50 نفر به صورت غير مستقيم اشتغال فراهم مي‌نمايد.

باباخاني در خصوص مصارف محصولات اين كارحانه گفت: توليدات اين كارخانه داراي مصارف صنعتي از جمله اتاقسازي ماشين، تانكرسازي و نيز ساختمان سازي بوده و در سال حدود 30 هزار تن توليدات خواهد داشت كه در آينده ميزان اين توليدات سالانه به حدود 100 هزار تن افزايش پيدا خواهد كرد كه علاوه بر رفع نياز شهرستان و استان، به ساير استانهاي همجوار و حتي به خارج از كشور نيز صادرات خواهد داشت.

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۹:۵۳ قبل از ظهر  توسط  جمعی از نویسندگان  |